Trygghetsanalys

Stiftelsen Tryggare Sverige har under de senaste åren utfört en mängd uppdrag åt kommuner, byggherrar och andra aktörer där syftet varit att analysera och kartlägga frågor som handlar om säkerhet och trygghet i bostadsområden, bostäder, skolor, offentliga rum, kommersiella lokaler etc.

I nyproduktion fungerar vi som stöd i planerings- och byggprocessen och tar fram underlag för att säkerställa att det görs medvetna val vad gäller brottsförebyggande och trygghetsskapande aspekter i den fysiska miljön.

I befintlig miljö genomför vi analyser för att kartlägga hinder och möjligheter i den fysiska miljön för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Förutom analys av platsens faktiska miljö kan en trygghetsanalys även inbegripa kartläggning av roller, befogenheter och mandat. Detta för att tydliggöra den ansvarsfördelning som omger en plats.

För frågor om trygghetsanalyser, kontakta info@tryggaresverige.org