Studieresor

Stiftelsen Tryggare Sverige anordnar studieresor i syfte att ta del av internationell kunskap om hur brottsförebyggande arbete bedrivs i andra länder. Studieresorna har arrangerats till Moutiala (2011), New York (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) samt Amsterdam (2013, 2014, 2015, 2016, 2017). Detta är stiftelsens nuvarande utbud av studieresor: