Konferenser

Stiftelsen Tryggare Sverige anordnar konferenser med syfte att belysa frågor som rör brottsdrabbade, deras rättigheter och brottsförebyggande arbete. Nedan ges exempel på konferenser som anordnats:

För frågor om trygghetsanalyser, kontakta info@tryggaresverige.org.