Trygghetscertifiering

Stiftelsen Tryggare Sverige har länge arbetat med att öka tryggheten i många olika delar av samhället. För att ta nästa steg i arbetet och fortsätta öka tryggheten i exempelvis bostadsområden, offentliga rum, skolor, kommersiella lokaler m.m. har vi nu utarbetat en modell, i form av en trygghetscertifiering, för att analysera platser och ta fram styrkor och svagheter som möjliggör effektiva prioriteringar.

Platsen bedöms utifrån nio olika teman i den fysiska miljön som påverkar tryggheten i form av belysning, skalskydd, information, tydlighet, gestaltning, förvaltning, mix av människor, mix av funktioner och social kontroll. Vidare sker en genomgång av hur organisationen som ansvarar för platsen är uppbyggd och administrerad. När platsen uppfyller ställda krav erhåller den ett trygghetscertifikat som gäller i två år.

För mer information om trygghetscertifiering, kontakta Stiftelsen Tryggare Sverige på info@tryggaresverige.org