Trygghetscertifiering

Stiftelsen Tryggare Sverige hjälper till att analysera platser samt granskar hur organisationen som ansvarar för platsen är uppbyggd och administrerad. När ett bostadsområde, en centrumanläggning, en skola, ett torg etc. uppfyller ställda krav utfärdas ett trygghetscertifikat som gäller i två år. Utgångspunkten är vår modell där vi granskar nio olika teman som påverkar tryggheten i den offentliga miljön.

För mer information om trygghetscertifiering, kontakta Stiftelsen Tryggare Sverige på info@tryggaresverige.org