Tjänster

Vi erbjuder professionella konsulttjänster såväl inom brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som inom det brottsofferstödjande området. Vi strävar alltid efter att skräddarsy våra lösningar efter varje enskild kunds behov och möjligheter. Genom att arbeta inom ett så brett spektrum av olika typer av verksamheter, och genom den stora spridning av kunskap från olika ämnesområden så som stadsplanering, kriminologi, psykologi, säkerhetssamordning m.m. som våra medarbetare besitter har vi under åren samlat på oss unika erfarenheter vilket gör att vi ofta ser nya lösningar och idéer som andra mer strikt nischade konsulter missar. Läs mer om några av våra tjänster till höger.

Konsultarbetet innefattar: