Kunskapsstöd och kompetensutveckling


Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra seminarier, föreläsningar, workshops och utbildningar i syfte att öka kommuners kunskap kring frågor som rör bland annat säkerhet och trygghet.

Brottsförebyggande och trygghet
• Grundläggande brottsförebyggande teorier och metoder
• Framgångsfaktorer i det brottsförebyggande arbetet
• Brottsförebyggande arbete i särskilt utsatta områden – en modell för framgång
• Skolan – den vanligaste brottsplatsen för barn och unga
• Kollektivtrafiken – navet i det brottsförebyggande arbetet
• Brott och otrygghet i boende – situationen, utmaningarna och lösningarna
• Gängen, jihadisterna och lokalt brottsförebyggande arbete – nya utmaningar kräver nya lösningar

Brottsdrabbade
• Äldres utsatthet för brott – hur ser det ut och vad kan göras?
• Utsatta och sårbara – brottsdrabbades reaktioner och behov
• Minnespsykologi och brottsdrabbades reaktioner och behov – hjälp, stöd och skydd av brottsdrabbade
• Brott i nära relationer – ett olösligt samhällsproblem?
• Krisutbildning – att bemöta människor i kris

Stadsbyggnad
• Feministisk stadsplanering – hur kan feministiska teorier påverka utformningen av det offentliga rummet?
• BID/Platssamverkan – en modell för säkerhet och trygghet i det offentliga rummet
• Brottsförebyggande bebyggelseplanering – ett nytt sätt att arbeta
• CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) och situationell brottsprevention
• BoTryggt2030 – en modell för att bygga en säker och trygg stad
• Stad till salu – går det att öka tryggheten utan att privatisera det offentliga rummet?

Säkerhet
• Hotet mot företagarna och företagen – situation, komplikat5ion och lösningar
• Våld och hot mot medarbetare och förtroendevalda – hur ser det ut och vad kan göras?
• Strukturerade hot- och riskbedömningar – går det att förebygga våld i nära relationer?
• Säkerhet och trygghet – vi reder ut begreppen!
• Vad påverkar säkerheten och tryggheten i en kommun – vad kan göras?
• Våldsbejakande extremism och lokalt brottsförebyggande arbete – vad kan göras?