Säker & trygg kommun

Under de senaste åren har det svenska samhället genomgått stora förändringar som innebär att säkerhet och trygghet har kommit att bli några av de viktigaste samhällsfrågorna. Det handlar om nya utmaningar i form av en grövre och mer organiserad brotts-lighet, omfattande gängkriminalitet, våldsbejakande extremism och en påtaglig otrygghet i vissa bostadsområden. Samtidigt har det säkerhetspolitiska läget i omvärlden fört med sig nya krav på ökad förmåga inom krisberedskap och civilt försvar. Sammantaget innebär detta att många kommuner ställs inför en komplex situation där olika frågor behöver hanteras sida vid sida, ofta med begränsade resurser. För att stärka kommunernas förmåga att hantera dessa komplexa och svårlösta samhällsproblem erbjuder vi skräddarsydda säkerhets- och trygghetslösningar. Vi arbetar med allt från kartläggningar och analyser till samordning, rådgivning och kompetensutveckling.

Våra konsulter är några av Sveriges ledande experter i form av jurister, psykologer, stadsplanerare, kriminologer, certifierade säkerhetssamordnare, personsäkerhetsexperter m.fl.

Klicka dig gärna vidare för att se det utbud av tjänster vi erbjuder till kommunala verksamheter, eller ladda ned broschyren “Säkerhets- och trygghetslösningar för kommunal verksamhet”.

Tillbaka till våra tjänster