Pågående projekt

 Trygghetsanalyser på uppdrag av Jernhusen

Stiftelsen Tryggare Sverige har fått i uppdrag av Jernhusen att genomföra trygghetsanalyser på centralstationen i Västerås och Uppsala. Kontakta jonas.lindberg@tryggaresverige.org för  information om projektet.

 

 

 Trygghetsanalyser på uppdrag av SLL

Stiftelsen Tryggare Sverige genomför kontinuerligt trygghetsanalyser på uppdrag av SLL. Hittills har 50 stationer utvärderats. Kontakta jonas.lindberg@tryggaresverige.org för  information om projektet.

 

 

Genomlysning och förslag till organisering av Västerås arbete med säkerhet och trygghet

Stiftelsen Tryggare Sverige har fått i uppdrag av Västerås kommun att genomföra en genomlysning och komma med förslag på hur kommunen ska organisera arbetet med säkerhet och trygghet. Kontakta magnus.lindgren@tryggaresverige.org för information om projektet.

Framtagande av utbildningen Trygg Politiker

Utifrån valåret har Stiftelsen Tryggare Sverige tillsammans med Imagine tagit fram webb-utbildningen Trygg Politiker. Kontakta jonas.lindberg@tryggaresverige.org för mer information.

Tillbaka till våra tjänster