Pågående projekt

Trygghetsanalyser på uppdrag av Örebro kommun

Stiftelsen Tryggare Sverige har fått i uppdrag av Örebro kommun att genomföra trygghetsanalyser på 90 busshållplatser. Kontakta cornelis.uittenbogaard@tryggaresverige.org för  information om projektet.

 

 

Trygghetsmätning på uppdrag av Nacka kommun

Stiftelsen Tryggare Sverige har fått i uppdrag av Nacka kommun att genomföra en trygghetsmätning. Kontakta jonas.lindberg@tryggaresverige.org för information om projektet.

 

Trygghetsanalyser på uppdrag av Rikshem

Stiftelsen Tryggare Sverige har fått i uppdrag av Rikshem att genomföra trygghetsanalyser i områdena Hagalund (Solna), Gränby (Uppsala), Fredriksdal (Helsingborg), Hässlö (Västerås) och Urberget (Västerås) . Kontakta info@tryggaresverige.org för information om projektet.

 

Trygghetsanalyser på uppdrag av Linköpings kommun

Stiftelsen Tryggare Sverige har fått i uppdrag av Linköpings kommun att genomföra trygghetsanalyser i kommundelarna Skäggetorp, Ryd, Berga, Landeryd och Innerstan. Kontakta marika.johansson@tryggaresverige.org för  information om projektet.

 

 Trygghetsanalyser på uppdrag av SLL

Stiftelsen Tryggare Sverige genomför kontinuerligt trygghetsanalyser på uppdrag av SLL. Hittills har 50 stationer utvärderats. Kontakta jonas.lindberg@tryggaresverige.org för  information om projektet.

 

 

Genomlysning och förslag till organisering av Västerås arbete med säkerhet och trygghet

Stiftelsen Tryggare Sverige har fått i uppdrag av Västerås kommun att genomföra en genomlysning och komma med förslag på hur kommunen ska organisera arbetet med säkerhet och trygghet. Kontakta magnus.lindgren@tryggaresverige.org för information om projektet.

Framtagande av utbildningen Trygg Politiker

Utifrån valåret har Stiftelsen Tryggare Sverige tillsammans med Imagine tagit fram webb-utbildningen Trygg Politiker. Kontakta jonas.lindberg@tryggaresverige.org för mer information.

 

Tillbaka till våra tjänster