Utbildningar

Stiftelsen Tryggare Sverige anordnar utbildningar i syfte att öka den allmänna kompetensen hos brottsförebyggare, kommunpolitiker, stadsplanerare, arkitekter, skolpersonal, m. fl. aktörer. 

Webbutbildningar

Brottsförebyggande arbete och trygghet

 • Grundläggande brottsförebyggande teorier och metoder
 • Framgångsfaktorer i det brottsförebyggande arbetet
 • Brottsförebyggande arbete i särskilt utsatta områden – en modell för framgång
 • Skolan – den vanligaste brottsplatsen för abrn och unga
 • Kollektivtrafiken – navet i det brottsförebyggande arbetet
 • Brott och otrygghet i boende – situation, utmaningar och lösningar
 • Gängen, jihadisterna och lokalt brottsförebyggande arbete – nya utmaningar kräver nya lösningar

Brottsdrabbade

 • Äldres utsatthet för brott – hur ser det ut och vad kan göras?
 • Utsatta och sårbara – brottsdrabbades reaktioner och behov
 • Minnespsykologi och brottsdrabbades reaktioner och behov – hjälp, stöd och skydd av brottsdrabbade
 • Brott i nära relationer – ett olösligt samhällsproblem?
 • Krisutbildning – att bemöta människor i kris

Stadsbyggnad

 • Feministisk stadsplanering – hur kan feministiska teorier påverka utformningen av det offentliga rummet?
 • BID/Platssamverkan – en modell för säkerhet och trygghet i det offentliga rummet
 • Brottsförebyggande bebyggelseplanering – ett nytt sätt att arbeta
 • CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) och situationell brottsprevention – utgångspunkter i kommunens arbete
 • BoTryggt2030 – en modell för att bygga en säker och trygg stad
 • Stad till salu – går det att öka tryggheten utan att privatisera det offentliga rummet?

Säkerhet

 • Hotet mot företagarna och företagen – situation, komplikation och lösningar
 • Våld och hot mot medarbetare och förtroendevalda – hur ser det ut och vad kan göras?
 • Strukturerade hot- och riskbedömningar – går det att förebygga våld i nära relationer
 • Säkerhet och trygghet – vi reder ut begreppen!
 • Vad påverkar säkerheten och tryggheten i en kommun – vad kan göras?
 • Våldsbejakande extremism och lokalt brottsförebyggande arbete – vad kan göras?

För frågor om utbildningar, kontakta info@tryggaresverige.org.