Studieresor

Stiftelsen Tryggare Sverige anordnar skräddarsydda studieresor i syfte att ta del av internationella och nationella erfarenheter om hur brottsförebyggande arbete bedrivs i andra länder. Studieresorna har arrangerats till Moutiala (2011), New York (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018), Amsterdam (2013, 2014, 2015, 2016, 2017).

Amsterdam – community policing och samverkan mellan stad och civilsamhälle

Mer information


New York – stadsutveckling och BID:s

Mer information

Wien – Feministisk Stadsplanering

Mer information

London – Lokalt brottsförebyggande arbete i teori och praktik

Mer information