Studieresor

Stiftelsen Tryggare Sverige anordnar skräddarsydda studieresor i syfte att ta del av internationella och nationella erfarenheter om hur brottsförebyggande arbete bedrivs i andra länder. Studieresorna har arrangerats till Moutiala (2011), New York (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018), Amsterdam (2013, 2014, 2015, 2016, 2017), Wien (2017) och London (2017, 2018).

Studieresor 2020

Under 2020 planerar vi att genomföra ett antal studieresor till Köpenhamn, Amsterdam, New York m.fl. platser.

Fokus är på frågor som rör säkerhet och trygghet kopplat till det fysiska rummets utformning och så kallad situationell brottsprevention, inklusive platssamverkan/BID, placemaking och certifiering av bostadsområden.

Vi kan antingen erbjuda plats på befintliga studieresor eller skräddarsy resor utifrån olika aktörers behov och intresseområden.

Varmt välkommen att höra av dig till oss för mer information!

Tidigare studieresor

Amsterdam – community policing och samverkan mellan stad och civilsamhälle

Visa


New York – stadsutveckling och BID:s

Visa

Wien – Feministisk Stadsplanering

Visa

London – Lokalt brottsförebyggande arbete i teori och praktik

Visa