Studieresor

Stiftelsen Tryggare Sverige anordnar skräddarsydda studieresor i syfte att ta del av internationella och nationella erfarenheter om hur brottsförebyggande arbete bedrivs i andra länder. Studieresorna har arrangerats till Moutiala (2011), New York (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018), Amsterdam (2013, 2014, 2015, 2016, 2017). 

Amsterdam – community policing och samverkan mellan stad och civilsamhälle

Nederländerna har under många år varit ett framgångsrikt land när det gäller brottsförebyggande och brottsofferstödjande arbete. Ansvariga myndigheter och kommunala aktörer har visat på stor initiativförmåga och idérikedom när de har utvecklat det brottsförebyggande arbetet. Bland annat har ett system för att certifiera bostäder och bostadsområden införts. Efter införandet av systemet har antalet bostadsinbrott minskat med cirka 50 procent i hela Holland. I nybyggda områden sker 90 procent färre bostadsinbrott jämfört med liknande områden.

Även när det gäller samverkan mellan näringslivet, kommunala aktörer och polisen är Holland ett framgångsland. För att studera hur man i Holland hanterar samverkansfrågor kommer vi bland annat besöka Inrikesdepartementet och forskningsbyrån DSP-groep vilka arbetar med samverkan mellan offentliga och privata aktörer.

Stiftelsen Tryggare Sverige har anordnat studieresor till Amsterdam år 2013, 2014, 2015, 2016 och 2017.

New York – stadsutveckling och BID:s

I början av 1990-talet var brottsligheten hög och otryggheten påtaglig i New York. Dagligen rapporterade media om grova våldsbrott, det ena värre än det andra, och hamnade man ett kvarter fel på Manhattan kunde det gå illa. I dag, knappt 30 år senare, är bilden helt annorlunda. New York är en av de säkraste och tryggaste storstäderna i världen och den anmälda brottsligheten har minskat med cirka 80 procent sedan 1990.

Förklaringarna till den positiva utvecklingen är flera; det handlar bland annat om användandet av ny teknik, nya polisiära arbetsmetoder samt nya samverkansformer med fokus på stadsutveckling, så kallade Business Improvement District (BID).

Stiftelsen Tryggare Sverige har anordnat studieresor till New York år 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 och 2018.

Wien – Feministisk Stadsplanering

En viktig faktor som ökar tryggheten på en plats är en ökad jämställdhet. Den Nationella Trygghetsundersökningen visar att fler kvinnor uppger att de är otrygga i det offentliga rummet, jämfört med män. Dessutom används vanligtvis de offentliga utrymmena till stor del av män. Enligt FN:s globala mål och Agenda2030 måste emellertid Sverige bli ett samhälle där alla samhällsgrupper kan ta lika stor plats.

I Wien har staden aktivt tagit ställning för att skapa säkrare och tryggare platser för kvinnor. Staden utgår från en detaljerad, områdesövergripande ”Gender Mainstreaming” policy, vilken har tagits upp i åtskilda forskningsstudier om kvinnors trygghet i relation till stadsplanering. Wien omnämns ofta som en modellstad för jämställdhetsintegrering baserad på stadens fokus på trygghet för alla.

Stiftelsen Tryggare Sverige har anordnat studieresor till Wien år 2017.

London – Lokalt brottsförebyggande arbete i teori och praktik

Mer information kommer.