Studieresor

Stiftelsen Tryggare Sverige anordnar skräddarsydda studieresor i syfte att ta del av internationella och nationella erfarenheter om hur brottsförebyggande arbete bedrivs i andra länder. Studieresorna har arrangerats till Moutiala (2011), New York (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018), Amsterdam (2013, 2014, 2015, 2016, 2017), Wien (2017) och London (2017, 2018).

Studieresor 2020

Köpenhamn 18 – 19 mars 

I Sverige står många kommuner inför stora utmaningar då det på kort tid ska produceras ett stort antal nya stadsdelar, bostadsområden och bostäder. I detta sammanhang är det viktigt att inte göra om misstagen från mitten av 1960-talet då brottsligheten och otryggheten delvis byggdes in i våra städer på grund av det fysiska rummets utformning.

Köpenhamn lyfts i många sammanhang fram som en av de bästa städerna i världen att leva och bo i. Staden har en trevlig stadsmiljö som är anpassad enligt den mänskliga skalan där användandet av det offentliga rummet främjas genom den fysiska utformningen och placemaking, i syfte att skapa säkra, trygga och attraktiva platser.

En av framgångsfaktorerna har varit just arbetet med situationell brottsprevention kopplat till stadsplanering och stadsutveckling. Danmark är ett av de länder i Europa som ligger längst fram i detta arbete, inte minst genom ett nationellt program inklusive riktlinjer för hur ett brottsförebyggande perspektiv ska tas med i stadsplaneringen. Danmark har även en stark tradition av att arbeta i projekt som finansieras och drivs av både offentliga och privata organisationer.

För att träffa några av de ledande experterna inom området och ta del av erfarenheter, goda exempel och reflektioner när det gäller säkerhet och trygghet kopplat till stadsplanering och stadsutveckling bjuder Stiftelsen Tryggare Sverige in till två intensiva dagar i Köpenhamn den 18 – 19 mars 2020.

Se inbjudan och detaljerat program

När: 18 – 19 mars 2020
Kostnad: 12 600 kr (vid bokningar för fler än fyra personer från samma organisation kan rabatt erhållas) I priset ingår följande:

  • En natt i enkelrum (inkl. frukost, service- och bagageavgifter)
  • Reseledare
  • Studiebesök enligt program
  • En middag och två luncher
  • Guidad busstur
  • Erfarenhetsutbyte
  • Dokumentation från resan

Anmäl dig här: Visa

Varmt välkommen!

Amsterdam 13 – 15 maj 

Mer info och inbjudan kommer inom kort.

New York 20 – 24 september 

Mer info och inbjudan kommer inom kort.

London 18 – 20 november 

Mer info och inbjudan kommer inom kort.

Resornas fokus är på frågor som rör säkerhet och trygghet kopplat till det fysiska rummets utformning och så kallad situationell brottsprevention, inklusive platssamverkan/BID, placemaking och certifiering av bostadsområden.

Vi kan antingen erbjuda plats på befintliga studieresor eller skräddarsy resor utifrån olika aktörers behov och intresseområden.

Varmt välkommen att höra av dig till oss för mer information!

Tidigare studieresor

Amsterdam – community policing och samverkan mellan stad och civilsamhälle

Visa


New York – stadsutveckling och BID:s

Visa

Wien – Feministisk Stadsplanering

Visa

London – Lokalt brottsförebyggande arbete i teori och praktik

Visa