Studieresor

Stiftelsen Tryggare Sverige anordnar skräddarsydda studieresor i syfte att ta del av internationella och nationella erfarenheter om hur brottsförebyggande arbete bedrivs i andra länder. Studieresorna har arrangerats till Moutiala (2011), New York (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018), Amsterdam (2013, 2014, 2015, 2016, 2017), Wien (2017) och London (2017, 2018).

Amsterdam – community policing och samverkan mellan stad och civilsamhälle

Visa


New York – stadsutveckling och BID:s

Visa

Wien – Feministisk Stadsplanering

Visa

London – Lokalt brottsförebyggande arbete i teori och praktik

Visa