Skolan

Barn och unga tillbringar större delen av sin tid i skolan. Samtidigt är skolan en av de vanligaste platserna där barn och unga drabbas av brott. Sedan decennier vet vi även att många elever är otrygga i skolan, framför allt i omklädningsrum, toaletter och i korridorer. Stiftelsen Tryggare Sveriges arbete i skolan är inriktat på hur den fysiska miljön påverkar elever och personals trygghet. Genom att erbjuda kartläggningar, besiktningar och analyser  ökar förutsättningen för bra arbetsmiljöer i skolan.

Tillsammans med aktörer som Norrtälje kommun och Försäkringsbolaget Göta Lejon har stiftelsen Tryggare Sverige arbetat med att besiktiga planerade, nya och äldre skolor i syfte att förbättra den fysiska miljön för att främja tryggheten och minska utsattheten.