Offentlig miljö

Många bygg- och bostadsföretag ser en ökad efterfrågan på så kallade Gated Communities eller grindsamhällen, alltså offentliga miljöer som är avgränsade och stängda för allmänheten. Samtidigt rapporterar media om allt fler exempel på exkluderande design, där fastighetsägare och näringsidkare gör förändringar i den fysiska miljön för att förhindra brott och ordningsstörningar. Denna utveckling står för att många människor idag känner sig otrygga. Frågan är emellertid om mer lås, fler larm och högre murar är rätt väg att gå? Finns det andra och kanske bättre sätt att tillgodose detta behov?
 ……………..
Tillsammans med bl.a. Bankomat AB, City i Samverkan, Norrtälje kommun och Täby kommun m.fl. aktörer har vi under de senaste åren arbetat aktivt för att kartlägga, åtgärda och certifiera offentliga miljöer i syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten.
 ………………….