Kommersiella lokaler

I Sverige begås omkring 2 miljoner butiksstölder årligen med ett motsvarande värde på 4,6 miljarder kronor. De senaste årens fokus på koncentrering av butiker i gallerior och externa shopping centra har medfört en större sårbarhet för handeln. Samtidigt har det uppstått mer organiserad brottslighet som riktar in sig på butiker och t.ex. använder fordon för att råna en butik.

I den hållbara stadsutvecklingen har kommersiella lokaler en mycket viktig del. När lokaler och bostäder blandas ökar tryggheten i ett område. Men hur kan vi skapa kommersiella lokaler som båda främjar trygghet och ökad säkerhet? Den kommersiella sektorn har stora möjligheter att jobba med brottsförebyggande åtgärder och skapa säkra miljöer genom olika former av skalskydd och övervakning, placering av varor och butikens planlösning.

Tillsammans med bl.a. Vasakronan har stiftelsen Tryggare Sverige under de senaste åren arbetat aktivt för att kartlägga och åtgärda brister i kommersiella fastigheter i syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten.