Kollektivtrafiken

Undersökningar visar att 10-30 procent av befolkningen någon gång under det senaste året avstått från att åka kollektivt på grund av otrygghet. Otryggheten gör sig påmind under hela resan, både på väg till och från hållplatsen, på hållplatsen och på själva färdmedlet. Enligt de mål som branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik har satt upp ska antalet resor med allmänna kommunikationer fördubblas fram till 2020. Det ställer nya krav på en trygg kollektivtrafik.

Stiftelsen Tryggare Sverige har bl. a. på uppdrag av aktörer som SL, MTR och Örebro kommun utfört över 40 analyser av tryggheten i kollektivtrafiken. Tryggare Sverige har dessutom anordnat en internationell konferens med fokus på situation, komplikation och lösning.

Om du är intresserad av vår rapport Trygghet i kollektivtrafiken, hittar du den här.