Idrotten

Idrott och våld – två företeelser som inte hör hemma i samma mening. Trots detta förekommer våld, hot och trakasserier inom idrotten, på olika nivåer och i olika uttryck. Problemen är flerdimensionella. Dels handlar det om våld och hot i arbetslivet – mot spelare, domare, sportchefer m.fl. som på grund av sin yrkesroll blir utsatta för olika typer av brott. Dels handlar det om allmänheten som utsätts då de närvarar vid olika idrottsevenemang. Dessutom finns det firmor/falanger som utövar våld på ett systematiskt vis, ibland i samband med en match, ibland inte. Hur stora är problemen i Sverige och, framför allt, vad kan vi göra åt dem?

Tillsammans med bl.a. Helsingborgs IF, Kulturdepartementet, SHL och SvFF m.fl. aktörer har vi under de senaste åren arbetet aktivt för att kartlägga och åtgärda våld och hot inom idrotten i syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten.
 ………..