Boende

Många väljer att inte gå ut i sina bostadskvarter nattetid för att de upplevs som otrygga. En viktig fråga är därför hur denna utveckling kan motverkas och tryggheten främjas i bostadsområden? En av de viktigaste åtgärderna handlar om den fysiska utformningen av städer, bostadsområden och byggnader. Stiftelsen Tryggare Sverige arbetar med att förse arkitekter, stadsplanerare, byggföretag, förvaltare, brottsförebyggare m.fl. med argument och underlag för att öka den allmänna kompetensen och säkerställa att medvetna val görs. Detta är extremt viktigt i en tid där Boverkets (2016) prognos visar att Sverige bör bygga 710 000 nya bostäder.

Tillsammans med bl.a. Skanska Nya Hem, Svenska Bostäder, JM AB, Framtiden AB, ByggVesta och Olov Lindgren m.fl. har vi under de senaste åren arbetat aktivt för att kartlägga och åtgärda brister i boendemiljöer i syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Om du är intresserad av vår rapport Trygghet i Boende, hittar du den här.

Mer information om vårt arbete kring boendemiljö kan du hitta under vårt aktuella projekt BoTryggt2030.