Arbetslivet

Under senare år har antalet fall av våld, hot och trakasserier ökat inom flera olika yrkeskategorier. Det handlar om brott som riktar sig mot tjänstemän så som socialarbetare, behandlingsassistenter, räddningspersonal och poliser, men även förtroendevalda i riksdag, kommun och landsting. Men hur ser utvecklingen ut beträffande våld och hot i arbetslivet och vad kan göras för att förebygga denna typ av brott?
…………………………………..
Tillsammans med bl.a. Fackförbundet ST, Försäkringskassan, Justitiedepartementet och SKL m.fl. aktörer har vi under de senaste åren arbetet aktivt för att kartlägga och åtgärda våld och hot i arbetslivet i syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten.
 ………………………………..