Hela platsens betydelse

Varje dag påverkar frågor som rör brott och otrygghet människors sätt att leva sina liv. Vissa undviker specifika platser eller personer i det egna bostadsområdet, medan andra inte går ut ensamma sent på kvällen överhuvudtaget.

För att kunna minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället krävs ett holistiskt angreppssätt där problemen och möjligheterna på varje enskild plats identifieras och åtgärdas.

En viktig del i detta arbete handlar om den fysiska utformningen av stadsdelar, bostadsområden, bostäder, offentliga rum, kollektivtrafiken, skolor, kommersiella lokaler etc., utifrån perspektivet hela platsens betydelse.

Under de senaste åren har vi utarbetat en modell där vi, tillsammans med kommuner, stadsdelsförvaltningar, försäkringsbolag och företag, arbetar med säkerhet och trygghet i bostadsområden, skolor, kollektivtrafiken etc. Vårt arbete inom detta område redogörs för under respektive länk.