Konsultverksamhet

Stiftelsen Tryggare Sverige erbjuder en professionell konsultverksamhet, modeller och verktyg som bygger på beprövad erfarenhet och aktuell forskning rörande säkerhet och trygghet.

Tjänster

De tjänster som stiftelsen erbjuder är:

Hela platsens betydelse

För att kunna minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället krävs ett holistiskt angreppssätt där problemen och möjligheterna på varje enskild plats identifieras och åtgärdas. En viktig del i det arbetet handlar om den fysiska utformningen av stadsdelar, bostadsområden, bostäder, offentliga rum, kollektivtrafiken, skolor, kommersiella lokaler etc. samt även om vikten av samverkan mellan olika delar/aktörer i samhället.

Med Stiftelsen Tryggare Sveriges modell arbetar vi tillsammans med allt från kommuner, stadsdelsförvaltningar, polis, bevakningsbolag, kollektivtrafik, försäkringsbolag och lokala näringsidkare till den ideella sektorn, privata skolor och föreningar etc. med att ge verktyg för att kunna skapa nya samverkansformer och nya lösningar för säkerhet och trygghet.

Vårt arbete inom detta område redogörs för under respektive länk.