Konsultverksamhet

För att stärka samhällets förmåga att hantera de ofta komplexa och svårlösta problem som omger brott och otrygghet erbjuder vi skräddarsydda säkerhets- och trygghetslösningar. Vi arbetar med allt från kartläggningar och analyser till samordning, rådgivning och kompetensutbildning.

Våra konsulter är några av Sveriges ledande experter i form av jurister, psykologer, stadsplanerare, kriminologer, certifierade säkerhetssamordnare, personsäkerhetsexperter m.fl.