Vanligt med våld och hot i arbetslivet

I anslutning till Nationella Brottsofferveckan 2013 presenterar den oberoende Stiftelsen Tryggare Sverige en kartläggning av våld och hot på Försäkringskassan.

– Resultatet visar att mer än var tionde anställd på Försäkringskassan utsatts för någon form av våld, hot eller trakasserier under en ettårsperiod, säger forskaren Magnus Lindgren, Stiftelsen Tryggare Sverige.

Att hantera ärenden om sjukpenning eller sjukersättning hör till uppgifterna med störst risk för hot.

– Många av hoten uppstår i stundens frustration i mötet med människor som befinner sig i desperata situationer, men samtidigt innehåller de ofta försök till påverkan, säger säkerhetsdirektören Torgny Collin, Försäkringskassan.

För att undvika att personalen utsätts för våld, hot och trakasserier har Försäkringskassan vidtagit en mängd återfärder. Det handlar till exempel om att det görs hot- och riskbedömningar när handläggare känner oro inför mötet med en kund.

– Vi börjar se resultat av våra ansträngningar. Under de senaste åren har antalet fall av våld, hot och trakasserier minskat, säger säkerhetsdirektören Torgny Collin, Försäkringskassan.

Rapporten Förekomst av våld, hot och trakasserier mot Försäkringskassans personal presenteras vid ett seminarium onsdagen den 20 februari (09.00-11.00) på Brygghuset, Norrtullsgatan 12N i Stockholm. Vid seminariet närvarar rapportförfattaren Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige), säkerhetsdirektören Torgny Collin (Försäkringskassan) samt riksdagsledamöterna Anti Avsan (M) och Lena Olsson (V). Vid seminariet deltar även representanter för Svensk Bensinhandel och MTR som redogör för sina erfarenheter av våld och hot i arbetslivet.

Kontakt:
Rapportförfattare Magnus Lindgren 08-29 20 00 eller 070-510 29 84
Säkerhetsdirektör Torgny Collin 010-116 90 40 eller 070-560 97 49

Om Stiftelsen Tryggare SverigeStiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.