Så arbetar vi

Stiftelsen Tryggare Sverige erbjuder en professionell verksamhet på både lokal och nationell nivå. Arbetet bedrivs tvärsektoriellt tillsammans med stat, kommun, näringsliv, ideella organisationer och andra engagerade aktörer; dvs. privata och offentliga aktörer i nya former av samverkan och i nya roller inom samverkan. Stiftelsens verksamhet bygger på beprövad erfarenhet och aktuell forskning och utgår från ett helhetsperspektiv där frågor som handlar om exempelvis brottsdrabbades situation hålls ihop med brottsförebyggande verksamhet. Stiftelsen Tryggare Sverige består av två delar, en tankesmedja och en konsultverksamhet.