TS Brottsförebyggande pris 2018

Stiftelsen Tryggare Sveriges brottsförebyggande pris 2018 – sponsrat av mySafety Försäkringar AB – går till VD Michael Pirosanto från Gårdstensbostäder AB som under många år arbetat med frågor som rör brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i lokalsamhället.

För cirka 20 år sedan var Gårdsten ett område med hög kriminalitet, påtaglig otrygghet samt många tomma lägenheter. Genom ett långsiktigt och strukturerat arbete har Michael Pirosanto och hans personal i det kommunala bostdsföretaget Gårdstensbostäder AB, mer eller mindre själva, lyckats vända den negativa utvecklingen i området.

Idag är brottskurvan bruten och det finns inte längre några tomma lägenheter i området. Framgångsfaktorerna handlar om ett långsiktigt arbete som inte bedrivs i projektform. Dessutom har det från början funnits ett ekonomiskt incitament och ett samarbete med näringslivet. Vidare har viktiga framgångsfaktorer varit att ta ansvar och samt att sända signaler om att det råder ordning och reda i området.

Michael Pirosanto har varit motorn i det arbete som skett i Gårdsten för att skapa ett säkrare och tryggare Sverige. Han är därmed en värdig vinnare av Stiftelsen Tryggare Sveriges brottsförebyggande pris år 2018.

Tillbaka