TS Brottsförebyggande pris 2017

År 2017 gick TS Brottsförebyggande pris till polisinspektören Frank Carlsson, i Polisregion Stockholm, som under många år arbetat med frågor som rör brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i lokalsamhället.

Läs motiveringen till priset här!

Nedan finns en intervju med Frank Carlsson där han delar med sig av både sina erfarenheter kring brottsförebyggande arbete och tankar kring priset. Priset bestod av en studieresa till New York med fokus på nya idéer, nya lösningar och nya samverkansformer för att minska brottsligheten och öka tryggheten.