Vandringar

Under våren 2020 genomför Stiftelsen Tryggare Sverige en rad vandringar i stadsmiljön för att visa prov på hur kommuner, fastighetsägare och andra aktörer kan arbeta med situationell brottsprevention för att skapa en säker, trygg och attraktiv offentlig miljö.

Inbjudan till Trygghetsvandring i Värtan 

Ett effektivt sätt att minska brottsligheten och öka tryggheten i ett område är att genomföra en strukturerad trygghetsvandring med boenden samt med representanter för polis, kommun, näringsidkare etc. i syfte att identifiera faktorer i den fysiska miljön som ger upphov till brott och otrygghet. Tillsammans med projektledaren Kristina Alvendal (Bonnier Fastigheter) och stadsplaneraren Erika Sjöqvist (Tryggare Sverige) genomför vi en trygghetsvandring i Värtan.

När: Måndag 20 januari 2020 kl. 17.00 – 19.00
Var: Utanför entrén till Hotell Ariadne, Södra kajen 37, 115 41 Stockholm
Anmälan: Senast den 16 januari via formuläret nedan. Observera att antalet platser är begränsat varför anmälan är obligatorisk.
Kostnad: Deltagande är gratis.

Anmäl dig här: Visa

Inbjudan till Ljusvandring i Nacka 

Alla är överens om att bra belysning är viktigt för att vi ska få trygga och trivsamma utemiljöer. Men vad är egentligen bra belysning och hur ska den utformas? Tillsammans med den brottsförebyggande strategen Jan Landström (Nacka kommun) och forskaren Cornelis Uittenbogaard (Tryggare Sverige) genomför vi en ljusvandring i Nacka.

När: Onsdag 12 februari 2020 kl. 17.00 – 19.00
Var: Brf Tullen (gårdshus på gård 4), Diligensvägen 3-37, 131 48 Nacka
Anmälan: Senast den 8 februari via formuläret nedan. Observera att antalet platser är begränsat varför anmälan är obligatorisk.
Kostnad: Deltagande är gratis.

Anmäl dig här: Visa

Inbjudan till Tunnelvandring på Lidingö 

Många kommuner och fastighetsägare har problem med skadegörelse och otrygghet i de tunnlar som byggts för att öka trafiksäkerheten. Hur kan man skapa en väl gestaltad och förvaltad tunnel utan klotter och nedsmutsning? Tillsammans med VD Suzanne Hugoson (Trygga Tunnlar) och säkerhetssamordnare Jonas Lindberg (Tryggare Sverige) genomför vi en tunnelvandring på Lidingö.

När: Onsdag 18 mars 2020 kl. 17.00 – 19.00
Var: Utanför entrén till stationen Larsberg (Lidingöbanan)
Anmälan: Senast den 12 mars via formuläret nedan. Observera att antalet platser är begränsat varför anmälan är obligatorisk.
Kostnad: Deltagande är gratis.

Anmäl dig här: Visa

Inbjudan till Butiksvandring på Söder 

Näringslivet står inför större utmaningar än någonsin när det gäller frågor som handlar om brott och otrygghet. Hur påverkas egentligen näringslivet och vad kan göras för att komma till rätta med situationen? Tillsammans med VD Pär Bygdeson (Livsmedelshandlarna) och generalsekreterare Magnus Lindgren (Tryggare Sverige) genomför vi en butiksvandring på Söder.

När: Onsdag 15 april 2020 kl. 17.00 – 19.00
Var: Utanför entrén till Södra Stations (uppgång Rosenlundsgatan)
Anmälan: Senast den 11 april via formuläret nedan. Observera att antalet platser är begränsat varför anmälan är obligatorisk.
Kostnad: Deltagande är gratis.

Anmäl dig här: Visa