Trygghetsarbete i NY – en reportageserie

610

I USA har den anmälda våldsbrottsligheten minskat kraftigt under de gånga 20 åren, medan den motsatta utvecklingen har skett i vårt land. Trots detta har det i Sverige aldrig förts några djupare analyser av varför den anmälda brottsligheten minskat med över 80 procent i New York och andra Amerikanska storstäder. Svenska kriminologer har i svepande ordalag förklarat nedgången med den så kallade nolltoleransen som innebär att polisen ingriper mot små brott för att förhindra stora och nolltolerans, menar man, är dåligt då det leder till ett kontrollsamhälle. Men är det så enkelt som att polisen började ingripa mot alla brott och ordningsstörningar? Och har inte även den svenska polisen en skyldighet att ingripa vid denna typ av händelser?

Med borgmästare Rudy Giuliani i spetsen och under ledning av polischefen Bill Brattons tillsattes många nya poliser vilket delvis har varit en bidragande orsak till att brottsligheten i New York inte har varit så låg sedan 1960-talet. Med det är långt ifrån hela sanningen för nedgången fortsätter trots att antalet poliser har minskat. Bratton själv menar att det handlar mer om ledarskap än om antalet poliser.

Förklaringarna till den exceptionella minskningen av brottsligheten är fler än så. En populär förklaringsmodell handlar om att fängelsepopulationen i USA aldrig har varit större. Detta skulle alltså innebära att återfallsförbrytare inte får tillfälle att begå upprepade brott. Men samtidigt visar statistik att några av de delstater där fängelsepopulationen är lägre än genomsnittet i USA, har haft den största minskningen i antalet anmälda brott och samtidigt finns många länder med betydligt lägre fängelsepopulation där brottsligheten är mindre än i USA. Det gäller till exempel USA:s grannland Kanada.

En annan förklaringsmodell handlar om hur brottsligheten minskade till följd av att crack blev mindre populärt i början av 1990-talet. Och det stämmer för mord och vissa andra grova brott medan andra brott inte påverkades. Narkotikaanvändningen i övrigt är dessutom ett mycket påtagligt problemen i USA just nu.

Samtidigt som polisen i Brattons New York började förbättra sitt arbete, bland annat genom en tydlig ledning och styrning samt uppföljning av fattade beslut, klev andra aktörer fram. Det handlar främst om fastighetsägare som var trötta på att den negativa spiral med omfattande brottslighet, påtaglig otrygghet och minskade fastighetsvärden. Man började gå samman i så kallade BID:S (Business Improvement Districts) där fastighetsägare, handlare, ideella med flera aktörer började samverka i syfte att ta ansvar för sitt närområde. Ett av de första var 34th Street Partnership som bildades redan 1988. Den omkringliggande miljön var då mycket otrygg och många människor vågade inte besöka stadsbiblioteket, som ligger i området. Sedan dess har en mängd åtgärder vidtagits som ökat tryggheten. En positiv sidoeffekt är att vakanser i hyresbeståndet försvunnit och fastighetsvärden ökat. I 34th Street Partnership’s förvaltning ingår också Bryant Park. För 15-20 år sedan var Bryant Park en otrygg och mörk plats med narkotikaförsäljning och omfattande våldsbrottslighet. I dag är parken en grön, attraktiv och trygg plats med många besökare. De åtgärder som vidtagits för att öka tryggheten har bland annat handlat om förbättrad belysning och översyn av buskage etc., men framför allt om att skapa en levande och attraktiv miljö (se intervju i morgon med Jerome Barth, vd för Bryant Park corporation).

Andra mer spekulativa förklaringar till den remarkabla minskningen av anmälda brott handlar om att legaliseringen av abort på 1970-talet medfört att det har fötts färre oönskade barn av ensamstående mammor. Det finns också de som menar att valet av Barack Obama som president i USA skapade hopp för unga svarta vilket fick dem att lämna sin kriminella karriär. Det motsägs av att den största minskningen av brottsligheten inträffade före Obamas tillträde som president.

Under denna vecka kommer Stiftelsen Tryggare Sverige rapportera om olika exempel när det gäller att förebygga brott och öka tryggheten.

Vi besöker bland annat NYPD:s huvudkvarter på One Police Plaza samt gästar flera lokala polisstationer. Vi träffar professor Robert McCrie vid John Jay Collage of Criminal Justice som beskriver erfarenheter och forskning kring polisens och andra aktörers brottsförebyggande verksamhet. Vidare möter vi företrädare för brottsofferjourer och lokala brottsförebyggande verksamheter.

Se artiklar, filmer och bloggar m.m. på vår hemsida (www.tryggare-sverige.se). Följ oss även på Twitter @TryggareSverige #TSNY och på Facebook Tryggare Sverige.