Trygghet i kollektivtrafiken

– Nya utmaningar kräver nya lösningar

Under de senaste åren har det svenska samhället genomgått stora förändringar som inneburit att säkerhet och trygghet har kommit att bli några av de viktigaste politiska frågorna. Tillsammans med en ökad urbanisering ställer detta nya krav också på kollektivtrafiken.

Inbjudan till konferens om trygghet i kollektivtrafiken 
– för aktörer i kollektivtrafikbranschen, poliser, förtroendevalda, lokala brottsförebyggare m.fl.

För att sprida inspiration, utbyta idéer och öka kunskapen om möjligheterna till att minska brottsligheten och öka tryggheten i kollektivtrafiken bjuder Stiftelsen Tryggare Sverige tillsammans med Svensk Kollektivtrafik, Trafikverket, Jernhusen och Region Stockholm in till konferens.

Vid konferensen medverkar bland annat trygghetschefen och f.d. polischefen Joseph Nugent från MTA i New York som beskriver de gångna decenniernas erfarenheter med att utveckla kollektivtrafiken i New York från en otrygg miljö med klotter, tjuvåkare och brott till en ren, snygg och trygg miljö med låg brottslighet.

Framgångsfaktorerna handlar främst om förändringar i den fysiska miljön och en medveten strategi utifrån ”hela-resans-approach”, där staden, polisen och olika aktörer inom kollektivtrafikbranschen tillsammans utvecklat kollektivtrafiken i New York till navet i det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Vid konferensen medverkar också en rad svenska experter som beskriver arbetet som sker inom regionen för att skapa en säker och trygg kollektivtrafik.

Se inbjudan och fullständigt program

När: Onsdag 22 april, kl. 09.00 – 17.00

Denna konferens är tyvärr inställd.

Vi hoppas kunna arrangera konferensen under hösten 2020.