Tryggare Sverige inleder samarbete med Eurosafe gällande SmartWater märkDNA

680

Stiftelsen Tryggare Sverige inleder nu ett samarbete med Eurosafe Security Solutions AB som är experter när det gäller brottsförebyggande arbete med hjälp av kriminalteknisk märkning (SmartWater MärkDNA) vid inbrott, rån, bilstölder etc. i både privata och offentliga sektorn. Tryggare Sverige och SmartWater MärkDNA erbjuder en unik kombination av brottsförebyggande samt stödjande arbete.

– Vårt arbete är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och, inte minst, nya lösningar inom trygghetsområdet. Vi är därför glada över samarbetet med Eurosafe och SmartWater, säger Magnus Lindgren generalsekreterare vid Stiftelsen Tryggare Sverige.

– Vi ser Tryggare Sverige som en mycket viktig och strategisk samarbetspartner, som med sin erfarenhet och breda kunnande inom trygghetsområdet kommer tillföra ett stort mervärde till våra kunder och befintliga tjänster, säger Björn Mannering, VD, Eurosafe Security Solutions AB, Distributör SmartWater MärkDNA.

Tryggare Sverige
är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO (non governemental organization) som drivs i form av en allmännyttig stiftelse av folkrörelsekaraktär. Organisationens syfte är att förbättra situationen för de som drabbas av brott.

Eurosafe Security Solutions AB
är distributör för SmartWater MärkDNA och är sedan 25 år marknadsledande leverantör av värdetransportfordon och säkerhetsfordon till den Skandinaviska marknaden.

För mer information kontakta:

Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige 08-29 20 00 eller magnus.lindgren@tryggaresverige.org

Björn Mannering, Verkställande Direktör, Eurosafe Security Solution AB
0155-46 06 03 eller bm@eurosafe.se

Om Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.