Tryggare Sverige gör trygghetsanalyser i Göteborg på uppdrag av Förvaltnings AB Framtiden

135

Den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige har av det kommunala fastighetsbolaget Förvaltnings AB Framtiden fått i uppdrag att genomföra trygghetsanalyser i sex utvecklingsområden i Göteborg. Syftet är att kartlägga otrygga platser samt att föreslå konkreta åtgärder och prioriteringar för att öka tryggheten i respektive område.

De senaste decenniernas utveckling i Sverige har medfört att brottsligheten och otrygg­heten har blivit ett allt större problem i många bostadsområden. En konsekvens är att stadsdelar, bostadsområden, kvarter etc. med en hög problem­nivå riskerar att få dåligt rykte, vilket i sin tur kan leda till en stor omsättning av boende och affärsidkare och därmed eskalerande problem med ökad brottslighet och minskad trygghet. Det kan med andra ord uppstå en negativ spiral som ytterligare riskerar att försämra situa­tionen.

För att motverka en sådan utveckling är det viktigt att arbeta aktivt med den fysiska utformningen av bostadsområden och bostäder så att tryggheten främjas. Exempel på sådana trygghetsfrämjande åtgärder handlar, förutom om en lokalt närvarande polis, om att eftersträva en mix av funktioner och människor samt att integrera skalskydd och skapa öppna ytor med god översikt för att på så sätt främja den informella och formella sociala kontrollen. Andra åtgärder handlar om gestaltning, belysning och god förvaltning.

Det aktuella uppdraget omfattar att genomföra trygghetsanalyser i sex utvecklingsområden i Göteborg i syfte att kartlägga otrygga platser samt att föreslå konkreta åtgärder och prioriteringar för att öka tryggheten i respektive område.

För mer information, kontakta:
Säkerhetssamordnare Jonas Lindberg (Stiftelsen Tryggare Sverige), 08-29 20 00