Tryggare Sverige får pris för brottsförebyggande arbete

84

Den oberoende stiftelsen Tryggare Sverige tilldelas Hans Wermdalens stipendium 2016.

– Stiftelsen bidrar till ett tryggare samhälle genom att bland annat förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Därför vill vi uppmärksamma deras viktiga arbete, säger Urban Doverholt, ordförande i Swesec som tillsammans med Företagsuniversitet delar ut stipendiet på 10 000 kronor.

I olika studier har stiftelsen påpekat att det viktigaste brottsförebyggande arbetet måste utföras i våra kommuner. Det är inte endast polisen som är den viktigaste samarbetspartnern utan även, och inte minst, näringslivet med dess teknikkompetens och allmänna erfarenhet. Stiftelsen har sedan starten för åtta år sedan prioriterat tre områden:

  • att ha nolltolerans mot våld och hot i skolan
  • att alla brott ska utredas
  • att kommunerna måste hjälpa dem som utsatts för brott

– Stiftelsen försöker alltid i sin granskning av exempelvis polisen och socialtjänsten ge förslag på hur man bör göra för att lösa problem. Ett exempel på detta är att ta fram ”förmågan” som en faktor för att visa hur komplexa många frågor är och att det inte enbart räcker med att diskutera antalet poliser eller antalet miljoner kronor som avsätts för att lösa ett specifikt problem, säger Urban Doverholt. Det är en viktig faktor som vi vill uppmärksamma.

Hans Wermdalens stipendium delas ut till personer som på olika sätt bidrar till ett säkrare och tryggare samhälle. Stipendiets ändamål är att bereda ökade möjligheter för mottagare av stipendiet att bland annat genom fördjupade studier och kunskapsutveckling inom säkerhetsområdet föra branschens brotts- och skadeförebyggande arbete framåt.

Om Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.