Tryggare Sverige arrangerar studieresa till Holland för Botkyrka kommun

108

På uppdrag av Botkyrka kommun och Polisregion Stockholm arrangerar Stiftelsen Tryggare Sverige just nu en studieresa till Amsterdam för ett 40-tal kommunrepresentanter, ideella nattvandrare och poliser.

Syftet är att ta del av erfarenheter, goda exempel och reflektioner från teoretiker och praktiker när det gäller frågor som brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Programmet omfattar möten med Amsterdam stad, Amsterdampolisen och olika grannsamverkans projekt mot brott.