Bli medlem

Med­lem­skapet i Viktimologiskt nätverk om­­fattar bland annat:

  • Inbjudningar till debattkvällar med aktuella äm­nen och före­läsare (före­trädes­vis i Stockholm, men även i övriga landet)
  • 2-4 medlemsbrev per år
  • Inbjudningar till debatt­kvällar och kon­fer­en­ser med aktuella äm­nen och före­läsare (se under Kalendarium för aktuella evenemang)
  • Tillgång till de samlade erfarenheter som finns i nätverket
  • Tips och idéer på uppsatsämnen, handledare och praktik­platser