Tankesmedja

En del av Stiftelsen Tryggare Sveriges arbete handlar om att belysa, upptäcka och diskutera frågor som rör brottsdrabbade samt brottsförebyggande arbete. Detta görs genom exempelvis debattkvällar och frukostseminarier där stat, kommun, näringsliv, ideella organisationer och andra intresserade aktörer; dvs. det privata och offentliga förenas. En sådan tvärsektionell, fristående organi­sa­tion har tidigare inte funnits i Sverige inom trygghetsområdet.Tankesmedjan bedrivs på både nationell och lokal nivå. 

Brottsofferappen

Appen är gratis och innehåller lokalt anpassad information som brottsdrabbade kan använda  för att tillvarata sina rättigheter.

Viktimo­logiskt Nätverk

Ett nätverk för forskare, studen­ter och yrkesverksamma inom det viktimologiska områ­det

Nätverket för Feministisk Stadsplanering

Ett nätverk för forskare, studenter och yrkesverksamma med fokus på området feministisk stadsplanering

Nätverket Närstående till Våldtäktsoffer

Ett nätverk vars syfte är att förbättra stödet till personer som drabbats av våldtäkt

Nationella brottsofferveckan

En vecka som bedrivs varje år och är fullproppad med seminarier med fokus på brottsdrabbades rättigheter.

Myter om brott och (o)trygghet

Podcasten berör frågor som handlar om brottsofferstödjande eller brottsförebyggande arbete.

Trygghetsbarometern

Ett självskattningstest för personer som arbetar med säkerhet- och trygghet kopplat till brott och ordningsstörningar och är verksamma inom kommunal verksamhet.

TS Brottsförebyggande pris

Stiftelsen Tryggare Sverige delar varje år ut ett pris till en individ eller aktör som utmärkt sig inom det brottsförebyggande arbetet.

Publikationer

Youtube

Mycket av det arbete som Stiftelsen Tryggare Sverige bedriver inom tankesmedjan, till exempel seminarier, publiceras på vår youtubekanal