Trygghetsbarometern

Frågor som rör säkerhet och trygghet kopplat till brott och ordningsstörningar har blivit allt viktigare under senare år.

Nu har vi tagit fram en Trygghetsbarometer där du som arbetar med säkerhets- och trygghetsfrågor i en kommun kan svara på ett antal frågor för att se hur din kommun ligger till i detta viktiga arbete.

Frågorna tar cirka tio minuter att besvara och består av elva olika områden. Ingen annan än du kommer att kunna se svaren eller vilken kommun det gäller, allt är anonymt.

Om du vill ha mer information om ditt resultat eller om du behöver tips och råd kring säkerhets- och trygghetsfrågor kan du fylla i dina kontaktuppgifter efter att du svarat på frågorna.

Tryck på knappen "Nästa" för att sätta igång