Publikationer

Böcker

Brottsoffer – från teori till praktik
Magnus Lindgren, Karl-Åke Pettersson, Bo Hägglund
Utgivningsår 2001. Omfång 308 sid. Pris: 238 SEK exkl. moms

Beställ….Visa

Stora trygghetsboken
Om stöd till brottsdrabbade och brottsförebyggande arbete – en lägesbeskrivning
Utgivningsår 2009. Omfång 177 sid. Pris: 252 SEK exkl. moms.

Beställ….Visa

Vanmakt
Om brottsutredningar och de drabbades utsatthet
Utgivningsår 2010. Omfång 136 sid. Pris: 140 SEK exkl. moms.

Beställ….Visa

Jag längtar någonstans… men jag vet inte vart
En handbok för kvinnor som utsätts för brott i nära relationer
Utgivningsår 2011. Omfång 215 sid. Pris: 210 SEK exkl. moms.

Beställ….Visa

Ta din unge och spring
Om barn som utsätts för brott i skolan
Utgivningsår 2012. Omfång 133 sid. Pris: 140 SEK exkl. moms. 

Beställ….Visa

Rapporter

Trygghet i kollektivtrafiken 
Rapport 2021:2

Beställ

Trygghet i skolan
Utgivningsår 2021

Beställ

Trygghet i samhället
Utgivningsår 2018

Beställ.Visa

En polismyndighet i tiden – ett tiopunktsprogram för framtidens polis
Utgiven 2016:3

Ladda ned gratis….Visa

Trygghet i boende. Rapport 2010:1
Utgivningsår 2010. Omfång 111 sid. Pris: 195 SEK exkl. moms. 

Beställ.Visa

Våld mot kvinnor. Rapport 2010:2
Utgivningsår 2010. Omfång 44 sid. Pris: 83 SEK exkl. moms

Beställ….Visa

Kontaktförbud – ett slag i luften? Rapport 2011:1
Utgivningsår 2011. Omfång 40 sid. Pris: 91 SEK exkl. moms.

Beställ….Visa

Crime Victims – International and serbian perspective. Rapport 2011:2
Utgivningsår 2011. Omfång 166 sid. 

Beställ….Visa

Trygghet i kollektivtrafiken. Rapport 2012:1
Utgivningsår 2012. Omfång 112 sid. Pris: 195 SEK exkl. moms.

Beställ….Visa

Trygghet för äldre. Rapport 2014:1
Utgivningsår 2014. Omfång 112 sid. Pris: 168 SEK exkl. moms.

Beställ….Visa

Från ord till handling – Ett nationellt brottsförebyggande program
Utgivningsår 2014. Omfång 38 sid. Pris: 84 SEK exkl. moms.

Beställ….Visa