Nätverket Närstående till Våldtäktsoffer

NNV är ett nybildat politiskt och religiöst obundet nätverk för närstående till våldtäktsoffer. Bakgrunden är statistik som visar att endast en liten del alla våldtäktsanmälningar leder till en fällande dom. Dessutom visar erfarenheter att de drabbade många gånger blir utan hjälp och stöd, med svåra konsekvenser för både de direkt drabbade och för närstående.

Nätverkets ambition är därför att, utifrån forskning, statistik och erfarenheter från drabbade och närstående, påverka och vända utvecklingen.

Några aktionsområden:

• Vi bedriver opinionsarbete – vi vill med hjälp av våra erfarenheter försöka påverka de bakomliggande strukturerna som leder till sexuellt våld.
• Vi bevakar utvecklingen i sakfrågor – rättsväsendets oförmåga att utreda och klara upp våldtäkter måste förändras. Vi närstående till våldtäktsoffer har, tillsammans med de direkt drabbade, unika erfarenheter av de brister som finns när det gäller rättsväsendets arbete med dessa frågor.
• Vi arbetar för att de drabbade ska få hjälp och stöd – förutom själva brottet och rättsväsendets agerande måste de drabbade få hjälp och stöd. Här måste kommunerna och hälso- och sjukvården utveckla sitt arbete. Andra uppenbara brister som blir följden under rättsprocessen, vill vi aktivt lyfta fram till ansvariga beslutsfattare.

Vi vill försöka använda vår frustration och känsla av vanmakt till något konstruktivt.

Vi äger unika erfarenheter som blottlägger samhällets och rättsväsendets tillkortakommanden och sveket mot tusentals våldtagna varje år. Våra erfarenheter måste användas till förändring.

Pappor och andra närstående män till våldtäktsoffer är en särskilt viktig resurs i vårt attitydarbete.

Känner du som närstående att du, efter din förmåga, vill bidra med dina erfarenheter ska du kontakta oss. Nätverket bygger inte på något förpliktigande medlemskap, utan på att du är engagerad och vill skapa förändring.

Du som närstående kan göra din röst hörd!

Nu är det nog!

För mer info, eller om du vill anmäla dig till nätverket, kontakta talesperson Kjell Corneliusson: kjell.corneliusson@tryggaresverige.org