Nätverket Närstående till Våldtäktsoffer

NNV är ett politiskt och religiöst obundet nätverk för närstående till våldtäktsoffer. Bakgrunden är de brister på stöd, hjälp och skydd som drabbar våldtäktsoffer och närstående. Statistiken visar dessutom att endast en liten del av alla våldtäktsanmälningar leder till fällande domar, konsekvenserna av detta blir att tusentals våldtagna kvinnor och deras närstående hamnar bland gömda och glömda.

Närstående blir i regel den sista räddningsplankan när samhället sviker. Men även anhöriga saknar samhällets stöd, vilket bidrar ytterligare till dagens brottsofferproblematik. Nätverkets ambition är därför att, utifrån forskning, statistik och erfarenheter från drabbade och närstående, påverka och vända utvecklingen.

Några aktionsområden:

  • Vi bedriver opinionsarbete – vi vill med hjälp av våra erfarenheter försöka påverka de bakomliggande strukturerna som leder till sexuellt våld.
  • Vi bevakar utvecklingen i sakfrågor – rättsväsendets oförmåga att utreda och klara upp våldtäkter måste förändras. Vi närstående till våldtäktsoffer har, tillsammans med de direkt drabbade, unika erfarenheter av de brister som finns när det gäller rättsväsendets arbete med dessa frågor. Att säkerställa stöd och support med full kompetens direkt vid anmälan är en central punkt vi agerar för.
  • Vi arbetar för att de drabbade ska få samhällets hjälp och stöd, förutom själva brottet och rättsväsendets agerande. Här måste kommunerna och hälso- och sjukvården utveckla och samordna sitt arbete. Idag brister det på en rad vitala punkter. Andra uppenbara brister under rättsprocessen vill vi aktivt lyfta fram till ansvariga beslutsfattare.

Nätverket samarbetar med andra organisationer inom området för mänskliga rättigheter, med särskilt fokus på sexuellt våld mot kvinnor. Här följer vi upp de förpliktelser Sverige åtagit sig genom ratificeringar av internationella konventioner. Istanbulkonventionen som ligger till grund för den nya samtyckeslagen är en av dessa konventioner.

Vi äger unika erfarenheter som blottlägger samhällets och rättsväsendets tillkortakommanden och sveket mot tusentals våldtagna varje år. Våra erfarenheter måste användas till förändring. Vi tror även att tusentals närstående i Sverige, trots frustration och vanmakt, kan bidra till något konstruktivt. Pappor och andra närstående män till våldtäktsoffer är en särskilt viktig resurs i vårt opinionsarbete.

Gå med i nätverket!

Känner du som närstående att du, efter din förmåga, vill bidra med dina erfarenheter ska du kontakta oss. Nätverket bygger inte på något förpliktigande medlemskap, utan på att du är engagerad och vill skapa förändring. Du som närstående är viktig i förändringsarbetet. Det är dags att göra våra röster hörda!

Du är välkommen att kontakta oss.

För mer info, eller om du vill anmäla dig till nätverket, kontakta talesperson Kjell Corneliusson: kjell.corneliusson@tryggaresverige.org