Utsatt för brott

Att utsättas för brott är inte sällan en starkt känslomässig upplevelse som innebär att tilliten till omgivningen går förlorad samtidigt som kontrollen över den egna situationen försvinner. För att underlätta för dig som utsatts för brott har vi på denna sida samlat viktig information om vart du kan vända dig för att få hjälp, stöd och skydd.

Vanliga reaktioner på brott

Människor reagerar på brott på en rad olika sätt. Trots de problem och risker som finns med att generalisera reaktionernas omfattning och utveckling finns det ofta, men långt ifrån alltid, gemensamma drag i kriser och krisreaktioner.

Vanliga reaktioner är till exempel:

  • Fysiska: Magproblem, förändrade sömn- och matvanor, snabb puls, bröstsmärtor, yrsel, huvudvärk.
  • Känslomässiga: Sorg, ångest, ilska, mardrömmar, känslomässig berg- och dalbana, rädsla, vanmakt, andliga tvivel.
  • Relationsmässiga: Tillitsförlust, känslor av främlingskap gentemot familj, vänner och arbetskamrater.
  • Intellektuella: Minnesstörningar, förvirring, svårigheter att fatta beslut, händelsen spelas upp gång på gång, minnesblixtar.
  • Beteendemässiga: Drogmissbruk, isolering, starka reaktioner på små förändringar i omgivningen, klamra sig fast vid människor, oförmåga att utföra saker man tidigare kunnat.

Utöver de ovan beskrivna reaktionerna är det också vanligt att den som utsatts för brott blir förvånad över, och kanske rädd för, sina egna eller andras reaktioner. Kom dock ihåg att många reaktioner anses som helt normala på svåra situationer. Att inte reagera skulle vara mer onormalt.

Tänk på att reaktioner även kan komma hos dem som har bevittnat våld eller hos dem som oroar sig för sin egen eller andras säkerhet. Observera att reaktioner också kan uppkomma hos dig efter det att det gått en tid, så kallade senreaktioner.

Skuld och klander

En vanlig reaktion som du bör vara uppmärksam på är att många människor som utsatts för brott skuldbelägger sig själva för det inträffade. Genom att skuldbelägga sig själv för det inträffade, i stället för förövaren som är “okontrollerbar”, försöker man återfå kontrollen genom att man nu har möjlighet att förändra sitt beteende och därmed kan undvika framtida brott.

Att utsättas för brott kan rasera den illusion man har om en god, förutsägbar och trygg värld där man kan lita på personer i sin omgivning. Människor har också ett starkt behov av att sätta in oväntade negativa händelser i ett orsakssammanhang. Detta i kombination med behovet av att återfå kontrollen över livet leder till att många som utsatts för brott inledningsvis tar på sig hela eller delar av skulden för det inträffade. Det är emellertid viktigt att du inte skuldbelägger dig själv för det inträffade.