Övrig brottslighet

Vår ambition har varit att utifrån några vanligt förekommande brott ge tips och råd om vart man kan vända sig för att få hjälp, stöd och skydd. Av förklarliga skäl är inte alla brott omnämnda. Har du utsatts för ett brott som inte finns beskrivet ovan kan du ändå finna lokalt anpassad information om myndigheter, ideella organisationer samt andra aktörer som på olika sätt kan stödja, skydda och hjälpa dig.

Nedan finner du några grundläggande tips och råd på vad du ska tänka på när du utsatts för brott.

Det här bör du tänka på om du har utsatts för brott:

Polisanmäl det inträffade – för din skull
Om du har utsatts för ett brott bör du så snart som möjligt anmäla det till polisen. Du är inte skyldig att anmäla brott men det är ofta nödvändigt för att du ska kunna tillvarata dina rättigheter. För polisens del är det viktigt att du anmäler det inträffade, dels för att polisen ska ha en möjlighet att klara upp brottet och gripa gärningspersonen, dels för att polisen ska kunna säkerställa att du inte drabbas av nya brott.

För att anmäla en ett brott ringer du till polisens kontaktcenter på telefon 114 14. Vissa brott kan även anmälas via polisens hemsida. Du kan dessutom alltid besöka närmaste polisstation för att upprätta en anmälan. Är situationen akut ska du omedelbart ringa 112.

Dokumentera eventuella skador
Det är viktigt att du dokumenterar eventuella skador på såväl person som egendom som uppstått i samband med brottet. Även om du inte har för avsikt att polisanmäla det inträffade är det mycket viktigt att du uppsöker närmaste sjukhus/vårdcentral för att få eventuella skador både omskötta och dokumenterade för en eventuell framtida polisanmälan och rättegång. Dokumentationen av skador är också viktig för att du ska kunna ansöka om skadestånd från ditt försäkringsbolag. De kläder som du bar vid tillfället för misshandeln kan utgöra bevismaterial och bör därför sparas och inte tvättas.

Har din egendom skadats är det viktigt att även dessa skador dokumenteras, exempelvis med hjälp av en kamera. Kom dock ihåg att inte röra vid olika föremål, gå runt på platsen eller städa förrän polisen genomfört en teknisk undersökning. I annat fall kan viktiga spår undanröjas.

Kontakta en hjälp- och stödorganisation
Alla som utsatts för brott kan ha ett behov att prata om det inträffade. Ett brott utlöser inte sällan en rad tankar, känslor och funderingar som kan vara svåra att hantera på egen hand. Att bli utsatt för ett brott kan vara kränkande och leda till känslor av rädsla, vanmakt, otrygghet och ilska. Att själv hantera dessa känslor kan vara ansträngande och besvärligt. Det finns flera olika myndigheter och organisationer som kan erbjuda brottsdrabbade kostnadsfri hjälp, stöd och rådgivning.

Tveka inte att kontakta någon av dem – du är inte ensam!