Misshandel

Informationen på denna sida vänder sig till dig som utsatts för misshandel. Misshandel kan ske på många olika sätt och i olika sammanhang. Förutom att gärningspersonen kan utsätta dig för fysiskt våld (kroppskada), kan ett brott betraktas som misshandel när någon försätter dig i vanmakt eller likande tillstånd, exempelvis genom att droga eller binda fast dig. Brottet kan ske såväl inom- som utomhus. Gärningspersonen kan vara okänd eller någon du känner.

Misshandel kan ibland vara ett uttryck för gärningspersonens hat och fördömande av grupper och individer på grund av nationell eller etnisk tillhörighet, religiös uppfattning eller sexuell läggning. Dessa så kallade hatbrott kan leda till straffskärpning i samband med lagföring. I andra fall kan motivet till misshandeln vara att upprätta familjens heder, varför man då talar om hedersrelaterade brott.

Det är med andra ord viktigt att du i samband med att du gör din polisanmälan uppger hur du uppfattar angreppet mot dig.

Är personen som utsatt dig för misshandel någon som du har eller har haft ett förhållande med (exempelvis make/maka, pojkvän/flickvän, sambo) kan du läsa vidare under fliken Brott i nära relation.

Det här bör du tänka på om du har utsatts för misshandel:

Polisanmäl det inträffade – för din skull
Om du har utsatts för misshandel bör du så snart som möjligt anmäla det till polisen. Du är inte skyldig att anmäla brott men det är ofta nödvändigt för att du ska kunna tillvarata dina rättigheter. För polisens del är det viktigt att du anmäler det inträffade, dels för att polisen ska ha en möjlighet att klara upp brottet och gripa gärningspersonen, dels för att polisen ska kunna säkerställa att du inte drabbas av nya brott.

För att anmäla en misshandel ringer du till polisens kontaktcenter på telefon 114 14. Du kan även besöka närmaste polisstation och upprätta en anmälan. Är situationen akut ska du omedelbart ringa 112.

Dokumentera eventuella skador
Det är viktigt att du dokumenterar eventuella skador som uppstått vid misshandeln. Även om du inte har för avsikt att polisanmäla det inträffade är det mycket viktigt att du uppsöker närmaste sjukhus/vårdcentral för att få dina skador både omskötta och dokumenterade för en eventuell framtida polisanmälan och rättegång. Dokumentationen av skador är också viktig för att du ska kunna ansöka om skadestånd från ditt försäkringsbolag. De kläder som du bar vid tillfället för misshandeln kan utgöra bevismaterial och bör därför sparas och inte tvättas.

Kontakta en hjälp- och stödorganisation
Alla som utsatts för brott kan ha ett behov att prata om det inträffade. Ett brott utlöser inte sällan en rad tankar, känslor och funderingar som kan vara svåra att hantera på egen hand. Att bli utsatt för en misshandel kan vara kränkande och leda till känslor av rädsla, vanmakt, otrygghet och ilska. Att själv hantera dessa känslor kan vara ansträngande och besvärligt. Det finns flera olika myndigheter och organisationer som kan erbjuda brottsdrabbade kostnadsfri hjälp, stöd och rådgivning.

Tveka inte att kontakta någon av dem – du är inte ensam!