Rån

Informationen på denna sida vänder sig till dig som utsatts för rån. Med rån menas att en annan person tilltvingar sig en privat ägodel genom att använda sig av hot eller våld. Använder sig gärningspersonen av allvarligt våld, definieras rånet som grovt.

Ett rån kan ibland vara ett uttryck för gärningspersonens hat och fördömande av grupper och individer på grund av nationell eller etnisk tillhörighet, religiös uppfattning eller sexuell läggning. Dessa så kallade hatbrott kan leda till straffskärpning i samband med lagföring.

Det är därför viktigt att du i samband med att du gör din polisanmälan uppger hur du uppfattar angreppet mot dig.

Det här bör du tänka på om du har utsatts för rån:

Polisanmäl det inträffade – för din skull
Om du har utsatts för ett rån bör du så snart som möjligt anmäla det till polisen. Du är inte skyldig att anmäla brott men det är ofta nödvändigt för att du ska kunna tillvarata dina rättigheter. För polisens del är det viktigt att du anmäler det inträffade, dels för att polisen ska ha en möjlighet att klara upp brottet och gripa gärningspersonen, dels för att polisen ska kunna säkerställa att du inte drabbas av nya brott.

För att anmäla ett rån ringer du till polisens kontaktcenter på telefon 114 14. Du kan även besöka närmaste polisstation och upprätta en anmälan. Är situationen akut ska du omedelbart ringa 112.

Dokumentera eventuella skador, stulet gods och vittnesuppgifter
Det är viktigt att du dokumenterar eventuella skador som uppstått vid misshandeln. Även om du inte har för avsikt att polisanmäla det inträffade är det mycket viktigt att du uppsöker närmaste sjukhus/vårdcentral för att få dina skador både omskötta och dokumenterade för en eventuell framtida polisanmälan och rättegång. Dokumentationen av skador är också viktig för att du ska kunna ansöka om skadestånd från ditt försäkringsbolag.

Fundera genom, alternativt upprätta en lista över föremål som du blivit av med. Polisen har ett rikstäckande datasystem där allt stöldgods registreras med hjälp av olika identitetsnycklar, exempelvis stöldmärkning och tillverkningsnummer vilket underlättar identifieringen av godset. Har rånet skett inomhus är det viktigt att du inte rör vid olika föremål, går runt på brottsplatsen eller städar förrän polisen genomfört en teknisk undersökning. I annat fall kan viktiga spår undanröjas.

När du kontaktar polisen är det viktigt att du kan beskriva platsen för rånet, hur rånet gick till och hur gärningspersonen/personerna såg ut. När man varit med om en känslomässigt laddad händelse kan det emellertid vara svårt att återge ovanstående information. Därför är det viktigt att du ber eventuella vittnen att stanna kvar i väntan på att polis kommer till platsen. Om vittnena inte kan stanna så fråga om de har något emot att lämna sina namn och telefonnummer.

Stulna id-kort och värdehandlingar
Om du har blivit rånad på identitetskort, värdehandlingar eller liknande bör du även anmäla detta till respektive företag. Anmäl ett stulet ID-kort till utfärdaren, till exempel banken, som spärrar kortet. Ett förlorat pass behöver du endast anmäla till Polisen. Du kan anmäla dit stulna körkort direkt på Körkortsportalen.

Stöld av mobiltelefon
Eftersom handeln med stulna mobiltelefoner ökar har mobiltelebranschen/operatörer och polis tagit fram rutiner för att spärra mobiltelefoner vid förlust eller stöld. Alla telefoner har ett så kallat IMEI nummer som identifierar telefonen i ett GSM-nät. Numret hittar du på telefonen genom att trycka in följande kod: stjärna, fyrkant 06 fyrkant. (*#06#). Anteckna numret så att du kan spärra ditt abonnemang hos din nätoperatör vid rån.

Kontakta en hjälp- och stödorganisation
Alla som utsatts för brott kan ha ett behov att prata om det inträffade. Ett brott utlöser inte sällan en rad tankar, känslor och funderingar som kan vara svåra att hantera på egen hand. Att bli utsatt för ett rån kan vara kränkande och leda till känslor av rädsla, vanmakt, otrygghet och ilska. Att själv hantera dessa känslor kan vara ansträngande och besvärligt. Det finns flera olika myndigheter och organisationer som kan erbjuda brottsdrabbade kostnadsfri hjälp, stöd och rådgivning.

Tveka inte att kontakta någon av dem – du är inte ensam!