Fordonsrelaterade brott

Informationen på denna sida vänder sig till dig som utsatts för så kallade fordonsrelaterade brott. Dessa brott innefattar följande:

  • Försök till stöld av  motorfordon
  • Fullbordad stöld av  motorfordon
  • Stöld ur eller från  motorfordon
  • Skadegörelse på  motorfordon
  • Skadegörelse genom brand på  motorfordon

Det här bör du tänka på om du har utsatts för ett fordonsrelaterat brott:

Polisanmäl det inträffade – för din skull

Om du har utsatts för ett fordonsrelaterat bör du så snart som möjligt anmäla det till polisen. Du är inte skyldig att anmäla brott men det är ofta nödvändigt för att du ska kunna tillvarata dina rättigheter. För polisens del är det viktigt att du anmäler det inträffade, dels för att polisen ska ha en möjlighet att klara upp brottet och gripa gärningspersonen, dels för att polisen ska kunna säkerställa att du inte drabbas av nya brott.

För att anmäla det inträffade ringer du till polisens kontaktcenter på telefon 114 14. Stöld från eller av motorfordon kan även anmälas via polisens hemsida. Du kan dessutom alltid besöka närmaste polisstation för att upprätta en anmälan. Se till att ha registreringsnumret på ditt fordon nära till hands.

Dokumentera eventuella skador

Har ditt fordon skadats bör du dokumentera skadorna, exempelvis med hjälp av en kamera. Kom dock ihåg att inte röra något på eller i fordonet. I annat fall kan viktiga spår undanröjas.

Rör det sig om en parkeringsskada kan den behöva visas upp på en polisstation eller en drive-in besiktning.

Har du fordonet försäkrat kan du ha rätt till ersättning för eventuella skador. Kontakta ditt försäkringsbolag för vidare upplysningar.

För mer information om hur du dokumenterar skadorna på ditt motorfordon, kontakta Polisen på 114 14.

Kontakta en hjälp- och stödorganisation

Alla som utsatts för brott kan ha ett behov att prata om det inträffade. Ett brott utlöser inte sällan en rad tankar, känslor och funderingar som kan vara svåra att hantera på egen hand. Det finns flera olika myndigheter och organisationer som kan erbjuda brottsdrabbade kostnadsfri hjälp, stöd och rådgivning.

Tveka inte att kontakta någon av dem – du är inte ensam!