Kontaktuppgifter

Myndigheter
Polismyndigheten: www.polisen.se
Åklagarkammaren: www.aklagare.se
Brottsoffermyndigheten: www.brottsoffermyndigheten.se
Brottsförebyggande rådet, Brå: www.bra.se
Brottsrummet, fakta om brott för ungdomar: www.brottsrummet.se
Kvinnofridsportalen: www.kvinnofrid.se
Kriminalvården: www.kriminalvarden.se
Länsstyrelsen: www.lansstyrelsen.se/
Rättegångsskolan: www.rattegangsskolan.se
Rättshjälpsmyndigheten: www.rattshjalp.se
Skatteverket: www.skatteverket.se
Sveriges Domstolar: www.domstol.se
Trafikskadeföreningen: www.tff.se
Trafikverket: http://www.trafikverket.se/
Transportstyrelsen: www.korkortsportalen.se/VV

Hälso- och sjukvården
Kvinnofridslinjen: www.kvinnofridslinjen.se
Sjukvårdsrådgivningen: www.sjukvardsradgivning.se
Försäkringsförbundet: www.forsakringsforbundet.com

Ideella organisationer
Advokatsamfundet: www.advokatsamfundet.se
Akillesjouren: www.akillesjouren.se
Barnens Rätt i Samhället, BRIS: www.bris.se
Brottsofferjourernas Riksförbund: www.boj.se
Diskrimineringsbyrån: www.diskrimineringsbyran.se
Föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, ATSUB: www.atsub.se
HOPP, Riksorganisationen mot sexuella övergrepp: www.hopp.org
Kvinnors nätverk: www.kvinnonet.org
Länsbarnombudsmannen: www.dinbarnombudsman.nu
Minna mottagningen: www.minna.nu
Riksforum för anhöriga till våldsdödade, RAV: www.rav.se
Riksförbundet för sexuellt likaberättigande: www.rfsl.se
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS: www.roks.se
Riksorganisationen stödcentrum mot incest, Rsci: www.rsci.nu
Rädda barnen: www.rb.se
Röda Korset: www.redcross.se
Sjöräddningssällskapet: www.ssrs.se
Unizon samlar över 120 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld: www.unizon.com
Somaya kvinno- och tjejjour: www.somaya.se
Terrafem: www.terrafem.org
Tjejjouren Slussen: www.tjejjourenslussen.se
Tjejers rätt i samhället (TRIS): www.tris.se

Övrigt
Elektronisk säkerhetsutbildning: www.sakeributik.se
Svenska Stöldskyddsföreningen: www.ssf.nu
Försäkringsförbundet: www.forsakringsforbundet.com

Fler viktiga aktörer för ett Tryggare Sverige?
Meddela på adressen info@tryggaresverige.org  så kommer information om er att läggas till.