Cykelstöld

Informationen på denna sida vänder sig till dig som utsatts för cykelstöld. Brottet innebär att en gärningsperson tagit din cykel utan lov.

Det här bör du tänka på om du har utsatts för cykelstöld: 

Polisanmäl det inträffade – för din skull
Om du har utsatts för en cykelstöld bör du så snart som möjligt anmäla det till polisen. Du är inte skyldig att anmäla brott men det är ofta nödvändigt för att du ska kunna tillvarata dina rättigheter. För polisens del är det viktigt att du anmäler det inträffade, dels för att polisen ska ha en möjlighet att klara upp brottet och gripa gärningspersonen, dels för att polisen ska kunna säkerställa att du inte drabbas av nya brott.

För att anmäla det inträffade ringer du till polisens kontaktcenter på telefon 114 14. Cykelstöld kan även anmälas via polisens hemsida. Du kan dessutom alltid besöka närmaste polisstation för att upprätta en anmälan.

Se till att följande uppgifter finns nära till hands när du upprättar en polisanmälan om cykelstöld.

• Ramnummer, personnummer och/eller annan märkning
• Typ av cykel; dam, herr, barn, mountainbike m.fl.
• Cykelmärke
• Färg
• Om cykeln var låst eller olåst när den försvann
• Övrig beskrivning eller kännetecken

Observera att det är viktigt att du har märkt din cykel med namn eller att du kan ramnumret eftersom du annars behöver kunna beskriva den så pass övertygande att det är ställt utom rimligt tvivel att det är din cykel.

Polisens handläggning
När polisen tar emot din anmälan om cykelstöld lägger de in uppgifter om cykeln, ramnummer och/eller ditt personnummer, i ett godsregister. Tyvärr har polisen ingen möjlighet att leta aktivt efter alla cyklar, men om din cykel skulle påträffas återupptas anmälan och du får så småningom tillbaka din cykel.

Anmäl stölden till ditt försäkringsbolag för möjlighet till ersättning.

Om du hittar din cykel
Skulle du själv påträffa din cykel ska du inte ta med den, utan kontakta först polisen och informera dem om var den står. Då kan polisen hämta cykeln för att utreda vem som är den rättmätige ägaren. Sedan Godtrosförvärvslagen ändrades för några år sedan kan du som blivit bestulen på din cykel numera få tillbaka den utan att till exempel betala lösen om den stulna cykeln påträffas i annan persons ägo. Detta kräver dock att du kan bevisa att cykeln tillhör dig. Du måste också kräva tillbaka den inom sex månader från det att du fick kännedom om den andres innehav av din cykel.