Tankesmedja

En del av Stiftelsen Tryggare Sveriges arbete handlar om att belysa, upptäcka och diskutera frågor som rör brottsdrabbade samt brottsförebyggande arbete. Detta görs genom exempelvis debattkvällar och frukostseminarier där stat, kommun, näringsliv, ideella organisationer och andra intresserade aktörer; dvs. det privata och offentliga förenas. En sådan tvärsektionell, fristående organi­sa­tion har tidigare inte funnits i Sverige inom trygghetsområdet.Tankesmedjan bedrivs på både nationell och lokal nivå.