Tankesmedja

En del av Stiftelsen Tryggare Sveriges arbete handlar om att belysa, upptäcka och diskutera brottsofferfrågor. Detta görs genom exempelvis debattkvällar och frukostseminarier där stat, kommun, näringsliv, ideella organisationer och andra intresserade aktörer; dvs. privat och offentlig förenas. En sådan tvärsektionell, fristående organi­sa­tion har tidigare inte funnits i Sverige inom trygghetsområdet.

Tankesmedjan bedrivs på både nationell och lokal nivå. I tankesmedjan bedrivs följande arbete:

  • Brottsofferappen, med lokalt anpassad information som brottsdrabbade kan använda utan kostnad för att tillvarata sina rättigheter.
  • Viktimo­logiskt Nätverk, för forskare, studen­ter och yrkesverksamma inom områ­det
  • Den Nationella brottsofferveckan, där olika seminarier bedrivs under en vecka varje år med fokus på brottsdrabbades rättigheter och brottsförebyggande arbete.
  • Missa inte att lyssna på podcasten Myter om brott och (o)trygghet. En podcast är ett radioprogram som du kan ladda ner från Internet och lyssna på när du vill.
  • Missa inte våra publikationer

Mycket av det arbete som Stiftelsen Tryggare Sverige bedriver inom tankesmedjan publiceras på vår youtubekanal.