Studieresa till New York 22-26/4 2012

86

Studieresa till New York 22-26/4 2012

Bokningarna börjar komma in till vårens studieresa till New York. Vi har sammanlagt 20 platser och det är först till kvarn som gäller!

I början av 1990-talet var brottsligheten hög och otryggheten påtaglig i New York. Dag­ligen rapporterade media om grova våldsbrott, det ena värre än det andra, och hamnade man ett kvarter fel på Manhattan kunde det gå illa. I dag, cirka 20 år senare, är bilden helt annor­lunda. Den anmälda brottsligheten har minskat med närmare 80 procent sedan 1990, och minskningen verkar fortsätta. Utvecklingen är inte chimär; flera studier visar att resul­tat­en inte kan hänföras till en minskad anmälningsbenägenhet.

Samtidigt som situationen i New York och i många andra amerikanska städer har för­bätt­rats, har utvecklingen i Sverige varit den mot­satta. Under de senaste 20 åren har den an­mälda brottsligheten ökat med över 20 procent. Detta har ställt bland annat rättsväs­endet och kom­mun­erna inför stora utmaningar.

För att ta del av erfarenheter, goda exempel och reflektioner från praktiker och teoretiker inom trygghetsområdet bjuder Stiftelsen Tryggare Sverige in till fyra intensiva dagar i New York. Studieresan innehåller en mängd studie­besök och föreläsningar på temat trygghet och säkerhet.

Under studieresan kommer bland annat följande ämnen att diskuteras:

 • Erfarenheter från NYPD:s brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete
 • Brottsförebyggande byggelseplanering
 • BID (Business Improvement District) – samverkan mot brott
 • Arbete mot butiksrelaterad brottslighet
 • Trygghet i allmänna kommunikationer
 • Stöd till brottsdrabbade
 • Offentlig/privat samverkan när det gäller trygghetsfrågor
 • CSR-arbete och trygghetsfrågor
 • Användandet av ny teknik i det brottsförebyggande arbetet

Studieresans målgrupp är näringslivsrepresentanter, politiker, kommunala säkerhetschefer, poliser, brottsförebyggande koordinatorer m.fl. aktörer.

Ansvariga för studieresan är juristen Ulf Malm samt kriminologen och f.d. polisen Magnus Lindgren. Ulf har under de senaste åren arrangerat ett flertal uppskattade studie­resor till New York och andra städer i USA och Kanada för att studera trygghetsarbete. Magnus har arbetet med trygghetsfrågor i teori och praktik i cirka 20 år och har dessutom varit bosatt i New York ett par år under 1990-talet.

I priset för studieresan ingår följande: 

 • Resa Stockholm – New York med SAS t/r (inkl. bränsletillägg och flygskatter)
 • Transfer Newark – New York City t/r
 • Fyra nätter i enkel- eller dubbelrum på Metro Hotel (inkl. continentalfrukost, service- och bagageavgifter)
 • Reseledare
 • Studiebesök enligt program
 • Sightseeing med buss och båt
 • Två middagar och en lunch (inkl. välkomst- och avslutningsmiddag)
 • Erfarenhetsutbyte

För mer information, prisuppgifter eller eventuella frågor kontakta Magnus Lindgren på telefon 08-29 20 00 eller via e-post magnus.lindgren@tryggare-sverige.se