Studieresa till New York

I början av 1990-talet var brottsligheten hög och otryggheten påtaglig i New York. Dag­ligen rapporterade media om grova våldsbrott, det ena värre än det andra, och hamnade man ett kvarter fel på Manhattan kunde det gå illa. I dag, nästan 30 år senare, är bilden helt annor­lunda. Staden är en av de säkraste och tryggaste i världen och den anmälda brottsligheten har minskat med cirka 80 procent sedan 1990.

Förklaringarna till den positiva utvecklingen är flera; det handlar bland annat om användandet av ny teknik, nya polisiära arbetsmetoder samt nya samverkansformer med fokus på stadsutveckling, så kallade Business Improvement District (BID).

För att ta del av erfarenheter, goda exempel och reflektioner från praktiker och teoretiker när det gäller stadsutveckling och trygghet bjuder Stiftelsen Tryggare Sverige in till fyra intensiva dagar i New York den 22 – 26 april 2018.

Studieresan innehåller en rad studiebesök och föreläsningar med särskilt fokus på det fysiska rummets utformning, stadsförbättring och situationell brottsprevention, inklusive konceptet BoTryggt2030.

Målgruppen är kollektivtransportföretag, fastighetsägare, kommunpolitiker, stadsplanerare, näringslivsrepresentanter samt kommunala säkerhets- och trygghetssamordnare.

Se länk till inbjudan och detaljerat program: https://www.mynewsdesk.com/se/stiftelsen-tryggare-sverige/documents/inbjudan-till-studieresa-till-new-york-22-26-april-2018-72246

För närmare beskrivning, referenser, bokning eller ytterligare upplysningar kontakta Marika Johansson på telefon 08-29 20 00 eller via e-post info@tryggaresverige.org

 

Tillbaka till studieresor