Studieresa till New York med fokus på platssamverkan och placemaking i september 2019

I början av 1990-talet var brottsligheten hög och otryggheten påtaglig i New York. Dag­ligen rapporterade media om grova våldsbrott, det ena värre än det andra, och hamnade man ett kvarter fel på Manhattan kunde det gå illa. I dag, knappt 30 år senare, är bilden helt annor­lunda. New York är en av de säkraste och tryggaste storstäderna i världen och den anmälda brottsligheten har minskat med cirka 80 procent sedan 1990.

Förklaringarna till den positiva utvecklingen är flera; det handlar bland annat om användandet av ny teknik, nya polisiära arbetsmetoder samt nya samverkansformer med fokus på stadsutveckling, så kallade Business Improvement District (BID).

För att ta del av erfarenheter, goda exempel och reflektioner från praktiker och teoretiker när det gäller säkerhet och trygghet bjuder vi in till fyra intensiva dagar i New York den 22 september – 26 september 2019.

Studieresan innehåller en mängd studie­besök och föreläsningar med särskilt fokus på arbetet med att skapa attraktiva, säkra och trygga städer. Under studieresan kommer bland annat följande ämnen att diskuteras:

  • Erfarenheter från polisens brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete
  • Förutsättningarna för att bygga attraktiva, säkra och trygga offentliga miljöer med hjälp av placemaking och situationell brottsprevention
  • Brottsförebyggande bebyggelseplanering – vad fungerar, vad fungerar inte?
  • Jämställda offentliga miljöer som ett sätt att öka tryggheten – ett nytt perspektiv
  • BID (Business Improvement District) – samverkan mot brott i stadskärnor
  • Offentlig/privat samverkan när det gäller säkerhet och trygghet
  • Användandet av ny teknik i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • Kollektivtrafikens roll som navet i det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet

Studieresans målgrupp är kollektivtransportföretag, bostadsbolag, fastighetsföretag, kommunpolitiker, stadsplanerare, arkitekter, säkerhetschefer, brottsförebyggare, näringslivsrepresentanter m.fl. aktörer.

Boka din plats till New York genom att klicka på länken nedan!

Visa