Studieresa till London


För att ta del av evidensbaserad forskning och erfarenhetsbaserad kunskap från praktiker och teoretiker när det gäller frågor som rör säkerhet och trygghet bjuder Stiftelsen Tryggare Sverige in till tre intensiva dagar i London den 9 – 11 oktober 2019.

Studieresan till London innehåller ett flertal studie­besök med särskilt fokus på säkerhet och trygghet kopplat till det fysiska rummets utformning och situationell brottsprevention, inklusive platssamverkan och certifiering av bostadsområden. Under studieresan kommer bland annat följande ämnen att diskuteras:

  • Aktuella trender vad gäller brott och brottsförebyggande arbete i Storbritannien (knivvåld, syraattacker och mopedrån m.m.)
  • Erfarenheter från polisens brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete, inklusive certifieringsprocessen “Secured by Design”
  • Förutsättningarna för att bygga levande, attraktiva och trygga offentliga miljöer
  • Brottsförebyggande bebyggelseplanering (CPTED) – vad fungerar, vad fungerar inte?
  • BID (Business Improvement District) – privat/offentlig platssamverkan för attraktiva, säkra och trygga platser
  • Användandet av ny teknik i det brottsförebyggande arbetet

Studieresans målgrupp är företrädare för bostadsbolag och fastighetsföretag samt kommunpolitiker, stadsplanerare, arkitekter, säkerhetschefer, brottsförebyggare, poliser, näringslivsrepresentanter m.fl. aktörer.

Klicka här för att ladda ned program med hållpunkter och mer detaljerad information

Anmäl dig till studieresan här: