Studieresa till London

För att ta del av evidensbaserad forskning och erfarenhetsbaserad kunskap från praktiker och teoretiker när det gäller frågor som rör säkerhet och trygghet bjuder Stiftelsen Tryggare Sverige in till tre intensiva dagar i London den 8 – 10 oktober 2018.

Studieresan till London innehåller ett flertal studie­besök med särskilt fokus på säkerhet och trygghet kopplat till det fysiska rummets utformning och situationell brottsprevention. Under studieresan kommer bland annat följande ämnen att diskuteras:

  • Aktuella trender vad gäller brott och brottsförebyggande arbete i Storbritannien
  • Erfarenheter från polisens brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete
  • Förutsättningarna för att bygga levande, attraktiva och trygga offentliga miljöer
  • Brottsförebyggande bebyggelseplanering – vad fungerar, vad fungerar inte?
  • BID (Business Improvement District) – samverkan för attraktiva, säkra och trygga platser
  • Offentlig/privat samverkan när det gäller säkerhet och trygghet
  • Användandet av ny teknik i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet

Studieresans målgrupp är företrädare för bostadsbolag och fastighetsföretag samt kommunpolitiker, stadsplanerare, arkitekter, säkerhetschefer, brottsförebyggare, poliser, näringslivsrepresentanter m.fl. aktörer.

Ladda ned program med hållpunkter och övrig info genom att trycka här.

Anmäl dig till studieresan nedan: