Studieresa till Göteborg/Gårdsten

Studieresan är nu fullbokad!

Enligt polisen finns det i dagsläget 23 områden i Sverige som definieras som särskilt utsatta med öppen drogförsäljning och påtaglig otrygghet. För cirka 20 år sedan var Gårdsten i Angered ett sådant område med hög kriminalitet, påtaglig otrygghet samt många tomma lägenheter.

Genom ett långsiktigt och strukturerat arbete har det kommunala bostadsföretaget Gårdstensbostäder AB, mer eller mindre själva, lyckats vända den negativa utvecklingen i området. Gårdsten är nu på väg att som första bostadsområde lämna den av polisen framtagna listan med områden som definieras som särskilt utsatta. Brottskurvan är bruten och det finns inte längre några tomma lägenheter i området och samtidigt ska det byggas 1 500 nya bostäder fram till och med 2025.

Framgångsfaktorerna handlar om ett långsiktigt arbete som inte bedrivs i projektform. Dessutom har det från början funnits ett ekonomiskt incitament och ett samarbete med näringslivet. Vidare har viktiga framgångsfaktorer varit att ta ansvar och samt att sända signaler om att det råder ordning och reda i området.

För att ta del av erfarenheter, goda exempel och reflektioner från Göteborg stad, Polisen och Gårdstensbostäder när det gäller säkerhet och trygghet bjuder vi in till två intensiva dagar i Göteborg den 24 – 25 januari 2019.

Studieresan innehåller en mängd studie­besök och föreläsningar med särskilt fokus på arbetet med att skapa attraktiva, säkra och trygga städer. Under studieresan kommer bland annat följande ämnen att diskuteras:

  • Erfarenheter från brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Gårdsten
  • Erfarenheter av ordningsvakter, väktare respektive värdar
  • Exempel på framgångsrika polisiära arbetsmetoder med fokus på både gräns-sättande och relationsbyggande arbete samt ”hot spot- och broken windows-policing”
  • Offentlig/privat samverkan när det gäller trygghetsfrågor
  • Göteborgs stads brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Studieresans målgrupp är bostadsbolag, fastighetsföretag, kommunpolitiker, stadsplanerare, arkitekter, säkerhetschefer, brottsförebyggare, poliser, näringslivsrepresentanter m.fl. aktörer.

Studieresan är nu fullbokad!