Studieresa till Amsterdam

Nederländerna har under många år varit ett framgångsrikt land när det gäller frågor som rör brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Ansvariga myndigheter och kommunala aktörer har visat på stor initiativförmåga och idérikedom. Bland annat har ett system för att certifiera bostäder och bostadsområden införts. Efter införandet av systemet har antalet bostadsinbrott minskat med cirka 50 procent i hela Nederländerna. I nybyggda områden sker 90 procent färre bostadsinbrott jämfört med icke-certifierade områden.

Samtidigt står även Nederländerna inför utmaningar med brott och otrygghet, bland annat till följd av att polisen centraliserades år 2014 med konsekvensen att mer än hälften av alla lokala polisstationer stängts. För att svara upp mot det gap som uppstod när den statliga polisen fjärmade sig från lokalsamhället har många kommuner anställt egna ordningsvakter, så kallade City Law Enforcement Officers. Uppgiften för dessa är att arbeta med brott och ordningsstörningar som påverkar människors livskvalitet i vardagen.

För att ta del av erfarenheter, goda exempel och reflektioner från praktiker och teoretiker när det gäller säkerhet och trygghet bjuder vi in till tre intensiva dagar i Amsterdam den 13 – 15 mars 2019.

Studieresan innehåller en mängd studie­besök och föreläsningar med särskilt fokus på arbetet med att skapa attraktiva, säkra och trygga städer. Under studieresan kommer bland annat följande ämnen att diskuteras:

  • Erfarenheter från brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i staden Amsterdam
  • Situationell brottsprevention och brottsförebyggande byggelseplanering, CPTED i praktiken
  • Erfarenheter av kommunala ordningsvakter (City Law Enforcement Officers)
  • Exempel på framgångsrika polisiära arbetsmetoder (Community Policing)
  • Offentlig/privat samverkan när det gäller trygghetsfrågor
  • Användandet av ny teknik, inklusive kameror, i det brottsförebyggande arbetet

Studieresans målgrupp är bostadsbolag, fastighetsföretag, kommunpolitiker, stadsplanerare, arkitekter, säkerhetschefer, brottsförebyggare, poliser, näringslivsrepresentanter m.fl. aktörer.

Klicka på länken nedan för att boka din plats på studieresan till Amsterdam!

Visa