Stiftelsen Tryggare Sveriges utbildningsserie

En utbildningsserie i fyra delar med fokus på brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i teori och praktik!

Den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige har i flera år arbetat med frågor som rör säkerhet och trygghet i det offentliga rummet. I nära samarbete med KTH har vi nu tagit fram en utbildningsserie i fyra delar där vi presenterar aktuell forskning och beprövade erfarenheter när det gäller situationell brottsprevention, trygghetsskapande åtgärder och bebyggelseplanering.

Innehåll

 • Utbildningsserien ger kunskap om:
  att jobba evidensbaserad med säkerhet och trygghet, inklusive teorierna bakom ett framgångsrikt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete,
 • internationella trender vad gäller brott och otrygghet,
 • konkreta exempel på brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i praktiken,
 • strategier för situationella brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder,
 • det nya verktyget BoTryggt2030 och arbetet med att planera och bygga säkra, trygga och attraktiva bostadsområden, bostäder, skolor, kollektivtrafik etc.,
 • feministisk stadsplanering som ett sätt att minska brottsligheten och öka tryggheten,
 • platssamverkan som ett sätt att gemensamt lyfta säkerhet, trygghet och attraktivitet på en utsatt plats,
 • placemaking som ett verktyg för att ge platsen en betydelse och öka platsens värde.

Målgrupp

Utbildningens målgrupp är företrädare för bostadsbolag och fastighetsföretag samt kommunpolitiker, stadsplanerare, arkitekter, säkerhetschefer, brottsförebyggare, poliser, näringslivsrepresentanter m.fl. aktörer.

Anmälan

Anmäl dig nu och registrera dig som kursdeltagare! Det finns begränsat med antal platser per tillfälle! Ämnen hänger ihop men det går utmärkt att gå på enstaka tillfällen utan att du missar något. Efter varje utbildning följer ett självtest i form av en online examen, som ett bevis på erhållen kunskap. Resultatet kan sparas ned och användas som kursbevis. Vid deltagande vid alla fyra utbildningstillfällen erhålls ett diplom som bevis på genomgången utbildning.

Kostnad

Varje utbildning kostar 2 500 kr (exkl moms) per tillfälle och person. I kostnaden ingår deltagande i kursen, kurslitteratur, studiebesök, lunch, kaffe och fika, etc. Vid anmälan till alla fyra tillfällen erhålls 20% rabatt.

Höstens tillfällen:

Situationell brottsprevention i teori och praktik. 

18 september 2019, kl. 09.00-17.00

Att utgå från situationen är inte vi vana vid i Sverige. Dock visar internationella exempel på vinsten i det. Situationell brottsprevention är tillvägagångssättet i att förebygga möjligheter till att begå brott genom den fysiska utformningen. Istället för att fokusera på att minska motivationen för förövaren ligger fokuset på att försvara åtkomsten och öka kontrollen i olika situationer.

Medverkande experter: Fil.dr. Cornelis Uittenbogaard (TS), fil.dr. Chuck Wolf (KTH), m.fl.

Innehåll

 • Vad är trygghet? Vad påverkar tryggheten på en plats. Hur kan man mäta trygghet?
 • Vad är situationell brottsprevention?
 • Vilka är de grundläggande teorierna i situationell brottsprevention?
 • Vilka strategier kan du implementera i dina projekt?
 • En praktisk övning i att implementera situationell brottsprevention på en fiktiv plats.
 • Studiebesök i centrala Stockholm med fokus på att analysera platser och identifiera situationella åtgärder.

Anmäl dig här: Visa

Feministisk stadsplanering i teori och praktik. 

16 oktober 2019, kl. 09.00-17.00

Ett nytt koncept som utmanar dagens stadsplanering och hur vi skapar offentliga platser som är välkomnande för alla.

Medverkande experter: Kriminologen Marika Johansson (TS), arkitekten Elin Strand Ruin (KTH), m.fl.

Innehåll

 • Vad är feministisk stadsplanering? För vem ska vi planera?
 • Tillbakablick på hur staden har utformats och hur det har påverkat jämställdheten på offentliga platser
 • Varför behövs feministisk stadsplanering?
 • Vad är exkluderande design och hur motverkas det?
 • Svenska och internationella exempel på feministisk stadsplanering med tydliga resultat.
 • Hur kan du skapa jämställda platser i praktiken?
 • En praktisk övning i att implementera tankarna från feministisk stadsplanering på en fiktiv plats.
 • Vikten av den offentliga toaletten i det offentliga rummet.
 • Studiebesök vid en offentlig toalett i centrala Stockholm.

Anmäl dig här: Visa

BoTryggt2030 – trygghetsskapande stadsplanering i teori och praktik. 

20 november 2019, kl. 09.00-17.00

BoTryggt2030 är ett nytt verktyg för framtidens stadsplanering. Verktyget ger konkreta råd i att utforma stadsmiljöer utifrån ett säkerhets- och trygghetsperspektiv och inkluderar checklistor för att planera och bygga rött från början.

Medverkande experter: Fil.dr. Cornelis Uittenbogaard (TS), fil.dr. Jerker Söderlind (KTH) m.fl.

Innehåll

 • Vilken roll har trygghet och det brottsförebyggande arbete i stadsplaneringsprocessen?
 • Vilka är de bakomliggande teorier och koncept som krävs för ett strukturerat säkerhets- och trygghetsperspektiv i stadsplanering?
 • Genomgång av internationella metoder, verktyg och certifieringssystem för säkrare tryggare stadsplanering.
 • En genomgång av verktyget BoTryggt2030.
 • Hur kan BoTryggt2030 användas för att öka tryggheten redan i planeringsfasen av nya projekt?
 • En praktisk övning i att använda BoTryggt2030 i ett fiktivt stadsutvecklingsprojekt.
 • Studiebesök i ett bostadsområde med fokus på analys av den fysiska miljön.

Anmäl dig här: Visa

Platssamverkan och placemaking i teori och praktik. 

18 december 2019, kl. 09.00-17.00

Två relativt nya koncept som båda utgår från platsen. Platssamverkan handlar om arbetssättet att skapa en lokal organisation för att strukturerat jobba med säkerhet och trygghet. Placemaking är verktyget för att ge platsen betydelsen och följer en inkluderande process för att skapa en plats med identitet, attraktivitet och värde.

Medverkande experter: fil.dr. Magnus Lindgren (TS), docent Tigran Haas (KTH), vd Per Eriksson (City i Samverkan) m.fl.

Innehåll

 • Vad är platssamverkan? Genomgång av olika koncept som BID, CID m.m.
 • Hur ser en effektiv organisation för platssamverkan ut? Vilka är framgångsfaktorerna med platssamverkan?
 • Hur kan du arbeta med platssamverkan? Hur kommer man igång?
 • Vad är placemaking? Vilka värden tillför placemaking på en plats?
 • Hur skiljer sig platssamverkan och placemaking från dagens stadsutveckingsprocess?
 • Nyttan av platssamverkan och placemaking?
 • Studiebesök hos Management Sergels Torg.

Anmäl dig här: Visa